"blown up" için İngilizce-İsveççe çeviri


"up" için sonuçlar "blown up" şu anda sözlüğümüzde bulunmamaktadır.
EN

"blown up" İsveççe çeviri

volume_up
up {sıf.}
volume_up
up {zarf}
SV

EN up
volume_up
{sıfat}

up (ayrıca: informed)
And to stay up to date on the latest news and announcements from Origin, read the Origin Insider Blog.
Och för att hålla dig informerad om det senaste från Origin bör du läsa Origin Insider-bloggen.
Wherever in the world we happen to be, there is a good chance that we will be able to follow the news and keep ourselves up to date.
Med Internet kan man se nyheter och hålla sig informerad nästan var man än är i världen.
First, on the fact that the European Parliament wishes to be informed of the activities of this regulatory committee set up under article 8.
För det första att Europaparlamentet önskar bli informerad om verksamheten i den regelkommitté som inrättas i artikel 8.

"up" için eşanlamlılar (İngilizce):

up

İsveççe' de "blown up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOne is the deputy head of al-Qa'ida in Yemen, and one has blown himself up.
En är ställföreträdande chef för al-Qaida i Jemen, och en har sprängt sig själv till döds.
EnglishA lot of issues have blown up since the discharge was postponed in March.
Sedan beviljandet uppsköts i mars har det varit mycket uppståndelse.
EnglishYour planet's been blown up and you've been tooling around with the guy who signed the order.
Din planet har sprängts, och du har flängt runt i galaxen med killen som skrev under ordern.
EnglishThe Torres Marques report looks very much like a blown-up balloon.
Kollega Torres Marques betänkande verkar vara en uppblåst ballong.
EnglishIt has blown up a South Korean civilian airliner.
Man har sprängt ett sydkoreanskt civilt trafikflygplan i luften.
EnglishSchools, and especially girls' schools, are being burnt down or forced to close, bridges and roads are being blown up.
Skolor, framför allt flickskolor, bränns ner eller tvingas stänga, broar och vägar sprängs.
EnglishWe didn't get the tape, and four guys got blown up.
Vi hittade inte bandet och fyra killar sprängdes i luften.
EnglishBuildings are being blown up and the people the European Parliament delegation went there to open discussions with are all lying in hospital.
Byggnader sprängs i luften och de eventuella samtalspartnerna för Europaparlamentets delegation ligger egentligen allihopa på sjukhuset.
EnglishThe most recent low point was when the famous statue of King Gyanendra was blown up in the middle of Patan, an area that I know well.
Nu senast kulminerade det i sprängningen av den berömda statyn av kung Mahendra mitt i Patan. Det är ett område som jag känner särskilt väl till.
EnglishA civilian blown up after activating an anti-vehicle mine is hardly going to be interested in the complexities of the technical terminology.
En civilperson som sprängs i luften efter att ha aktiverat en fordonsmina är knappast intresserad av komplexiteten i den tekniska terminologin.
EnglishThat is a vital condition for restoring consumer confidence, which has been somewhat shaken by the scandals of all kinds that have blown up recently.
Detta är ett väsentligt villkor för att kunna återvinna konsumenternas förtroende, då de är något omskakade av den senaste tidens alla slags skandaler.
EnglishThe United Nations had an extremely hard time after the assassination of Sergio Vieira de Mello and a good part of its staff when its office in Baghdad was blown up.
FN hade det mycket svårt efter det att Sergio Vieira de Mello och en stor del av FN:s personal dödades när FN:s kontor i Bagdad sprängdes.
EnglishIndeed, when reading this resolution, I thought of my own constituents who were mercilessly blown up by al-Qaeda-inspired terrorists in London six years ago.
När jag läste resolutionen tänkte jag på mina egna väljare, som skoningslöst sprängdes i luften av al-Qaida-inspirerade terrorister i London för sex år sedan.
EnglishThere is also another generation of children on the other side of the border who are too terrified to go to school in case the bus they are riding in is blown up.
Det finns även en ny generation barn på andra sidan gränsen som är alltför skräckslagna för att gå till skolan för att den buss de åker med kanske sprängs.
EnglishOn Friday we, in the United Kingdom, will mark the anniversary of the horrific events of 7 July 2005, when 52 of our citizens were blown up in a terrorist attack.
På fredag kommer vi i Förenade kungariket att markera årsdagen för de förskräckliga händelserna den 7 juli 2005, då 52 av våra medborgare sprängdes i luften i en terroristattack.
EnglishOn Friday we, in the United Kingdom, will mark the anniversary of the horrific events of 7 July 2005, when 52 of our citizens were blown up in a terrorist attack.
På fredag kommer vi i Förenade kungariket att markera årsdagen för de förskräckliga händelserna den 7 juli 2005, då 52 av våra medborgare sprängdes i luften i en terroristattack.
EnglishIt is bad enough to see the airport, schools and sewerage systems blown up; it is worse to rebuild them with European money knowing that they will likely be destroyed once again.
Det är illa nog att flygplatsen, skolor och avloppssystem bombats, men det är ännu värre att återuppbygga dem med EU-medel när vi vet att de antagligen kommer att förstöras igen.

Sözlükte diğer kelimeler