"blown out" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"blown out" İsveççe çeviri

EN

blown out {sıfat}

volume_up
blown out

İsveççe' de "blown out" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf full-blown civil war breaks out, the costs of such a conflict are colossal.
Om fullt inbördeskrig bryter ut blir kostnaderna för konflikten enorma.
EnglishWhether wilfully or not, this has been blown out of some proportion by many in this House because they did not vote in favour of it.
Avsiktligt eller inte är ovidkommande, men detta har förlorat alla proportioner hos många i detta parlament eftersom de inte röstade för detta.
EnglishAs a result, the negotiations under way at the time under Norwegian mediation were blown out of the water and could only be continued with great difficulty outside the EU.
De förhandlingar som inletts under norsk medling omintetgjordes och kunde endast med stora svårigheter återupptas utanför EU.
EnglishDespite this, I am still convinced that the reprehensible incidents were blown out of all proportion, partly by the press and partly by politicians.
Ändå kan jag inte frigöra mig från övertygelsen att dessa klandervärda incidenter har blivit oproportionerligt uppförstorade, både av pressen och av en del politiker.
EnglishAnd this via media which we sought to bring forward - and as democrats we have to accept the win or loss - was blown out of the water by a procedure which disgusts me.
Den via media som vi försökte föra fram - och som demokrater måste vi acceptera vinst eller förlust - utraderades av ett förfarande som jag anser vara motbjudande.
EnglishThose who believe in supranationality have blown their project out of all proportion by enlarging here, there and everywhere, without even knowing where their borders are.
De som tror på överstatlighet har blåst upp sitt projekt på ett oproportionerligt sätt genom utvidgningar lite här och var och utan att ens veta var de egna gränserna går.
Sözlükte diğer kelimeler