"blowing over" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"blowing over" İsveççe çeviri

"blowing over" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "blowing over" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI would like to take up something she said: 'There is a wind blowing over the Mediterranean'.
Jag vill ta upp någonting hon sade, nämligen att det blåser en vind över Medelhavet.
EnglishThere is a wind blowing over the Mediterranean as a result of these popular revolutions.
En vind blåser över Medelhavet till följd av dessa folkrevolutioner.
EnglishToday, we have the opportunity, with this wind of freedom that is blowing over the whole of the Arab world, to relaunch the negotiations.
Med den frihetens vind som blåser över hela arabvärlden har vi i dag möjlighet att ta upp förhandlingarna igen.
EnglishThere is a real risk of modified seeds blowing over from Monsanto to nearby traditional or organic farms, when the farmers do not want those weeds.
Det finns en verklig risk för att modifierat utsäde blåser över från Monsanto till närliggande traditionella eller ekologiska lantbruk där jordbrukarna inte vill ha detta ogräs.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • blowing over

Almanca-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.