"blow the whistle" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"blow the whistle" İsveççe çeviri

"blow the whistle" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "blow the whistle" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe are not able to scrutinize the executive and blow the whistle.
Vi har ingen möjlighet att fingranska den verkställande makten och dra i nödbromsen.
EnglishI would say to him, very sportingly, as he was once a referee, that I was right to blow the whistle on him then.
Jag skulle mycket sportsligt vilja säga till honom som har varit domare att jag gjorde rätt i att vissla ut honom då.
EnglishWhy did you blow the whistle?
EnglishYesterday, a fellow Member from the Christian Democratic Union of Germany (CDU) even asked that we blow the whistle on Commissioner Kroes.
I går bad till och med en parlamentskollega från Kristdemokratiska unionen i Tyskland (CDU) oss att slå larm beträffande kommissionsledamot Kroes.
EnglishThat is far from being the case: this is in the nature of a safeguard, the right to blow the whistle occasionally where you think that things may be going wrong.
Det är långt ifrån fallet: det ligger i en övervakares natur, rättigheten att då och då blåsa i visselpipan, om man anser att sakerna kanske går i fel riktning.
EnglishIf you look at the way we have used this power in the informal procedures that already exist, it is actually very unusual for parliaments to intervene and to blow the whistle.
Om man ser på hur vi har använt oss av denna befogenhet i de informella förfaranden som redan existerar, är det faktiskt mycket ovanligt att parlamentet ingriper och blåser i visselpipan.
EnglishIf retailers are not prepared to help customers orient themselves to these historic changes, then Parliament should blow its whistle and be prepared to legislate to ensure double pricing.
Om detaljhandlarna inte är beredda att hjälpa konsumenterna med att hitta rätt bland dessa historiska förändringar så ska parlamentet sätta stopp för detta och vara berett att lagstifta.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • blow the whistle

Daha fazlası Türkçe-İngilizce sözlüğünde.