"to blossom" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to blossom" İsveççe çeviri

EN

to blossom [blossomed|blossomed] {fiil}

volume_up
At present, the apple trees are just starting to blossom.
Nu börjar äppelträden precis blomma.
If I had one wish, it would be that in May the flowers for the women in Kabul blossom in full view throughout the world, in both the western and the eastern hemispheres!
Om jag kunde få endast en önskan uppfylld: Må blommorna för kvinnorna i Kabul blomma så att man inte kan undvika att se dem i någon del av världen, i den västra och den östra hemisfären!
to blossom (ayrıca: to blossom out)
to blossom (ayrıca: to bloom, to flower)

"blossom" için eşanlamlılar (İngilizce):

blossom

İsveççe' de "to blossom" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPeople in the Kashmir region would benefit tremendously and the whole region would blossom.
Invånarna i Kashmir skulle verkligen gynnas av detta och hela regionen skulle blomstra.
EnglishIf we want democracy to blossom in Egypt, we must ensure that Dr Ayman Nour is freed.
Om vi vill att demokratin i Egypten ska få ordentligt fäste måste vi se till att Ayman Nour friges.
EnglishIf we want democracy to blossom in Egypt, we must ensure that Dr Ayman Nour is freed.
Om vi vill att demokratin i Egypten ska få ordentligt fäste måste vi se till att Ayman Nour friges.
EnglishFor example, Cherry Blossom was designed by by Vania Sofandi.
Exempelvis har Körsbärsblommor designats av Vania Sofandi.
EnglishIn order for women to be able to blossom, they need to be able to compete and succeed in the same way as men.
För att kvinnor skall kunna blomstra måste de kunna konkurrera och lyckas på samma sätt som männen.
EnglishAt present, the apple trees are just starting to blossom.
EnglishIt is now fashionable to go crazy, enter a frenzy, explode, drift into a trance, to show that you are in the blossom of youth.
Det är modernt att yra, få raseriutbrott, explodera, och befinna sig i trans längre än till gryningen.
EnglishAs we have already witnessed all over Central Europe, constitutional states and democracy do not blossom automatically after a revolution.
Rättsstat och demokrati, det har vi sett överallt i Centraleuropa, blir inte automatiskt resultatet av en omvälvning.
EnglishBy way of example I could refer to the spring frosts in Poland which affected 70% of currant, plum, pear and sweet cherry blossom.
Som exempel vill jag nämna vårfrosten i Polen som påverkade 70 procent av blomningen för vinbär, plommon, päron och sötkörsbär.
EnglishColleagues may well hope this is the start of a great new partnership, but I suspect they may have to wait a little longer for it to blossom.
Kollegerna kanske hoppas att detta är början på ett fantastiskt nytt partnerskap, men jag misstänker att de får vänta litet längre för att det skall blomstra.
EnglishWe are pleased to see the topic on the agenda of the presidency for this autumn, and it is our hope that this discussion will soon blossom into something tangible.
Vi glädjer oss över att ämnet är på ordförandeskapets dagordning i höst, och hoppas att denna diskussion snart kan utmynna i något konkret.
EnglishFor this cooperation to blossom Member States will have to work hand in hand and the national authorities must engage with road users.
För att detta samarbete ska ha framgång måste medlemsstaterna arbeta i samförstånd med varandra, och de nationella myndigheterna måste visa engagemang för trafikanterna.
EnglishIf I had one wish, it would be that in May the flowers for the women in Kabul blossom in full view throughout the world, in both the western and the eastern hemispheres!
Om jag kunde få endast en önskan uppfylld: Må blommorna för kvinnorna i Kabul blomma så att man inte kan undvika att se dem i någon del av världen, i den västra och den östra hemisfären!