"bloody war" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"bloody war" İsveççe çeviri

"bloody war" için örnek kullanımlar

İsveççe de "bloody war" için benzer çeviriler

bloody sıfat
bloody zarf
to bloody fiil
war isim
to war fiil

İsveççe' de "bloody war" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOnce again, we have seen that imperialist peace is as bloody as imperialist war.
Än en gång har vi fått se att imperialisternas fred är lika blodig som imperialisternas krig.
EnglishIt was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.
Det var också i Bosnien och Hercegovina som vi hade ett blodigt krig i Europa på 1990-talet.
EnglishMr President, for nine years Nepal has been in the middle of a bloody civil war.
Nepal har under nio år härjats av ett blodigt inbördeskrig.
EnglishAll the agreements reached at the end of the bloody civil war have not yet become reality.
Alla de överenskommelser som gjordes efter det blodiga inbördeskriget har inte omsatts i praktiken än.
EnglishMr President, for nine years Nepal has been in the middle of a bloody civil war.
Jag vill nu uppmana regeringen och kungen att snarast inleda en politisk dialog för att finna en fredlig lösning.
EnglishIt is at war, and a bloody war at that, which is dragging on and on.
Angola befinner sig i krig, ett grymt krig som fortsätter.
EnglishMr Putin owes his election victory to the bloody war of extermination against the Chechen people.
Herr Putin har det blodiga förintelsekriget mot det tjetjenska folket att tacka för sin valseger.
English(PL) Mr President, the terrorists have declared a cruel, bloody and uncompromising war on our civilisation.
(PL) Herr talman! Terroristerna har förklarat ett grymt, blodigt och obevekligt krig mot vår civilisation.
EnglishRussia is suffering from financial problems; in Chechnya, billions are being senselessly squandered on a futile and bloody war.
Ryssland lider av finansiella problem; i Tjtetjenien slösas miljarder bort på ett fåfängt och blodigt krig.
EnglishThey were occupied by the Dutch colonial army as late as 1900, and this was preceded by a bloody war in Aceh.
Först omkring 1900 ockuperades de av den nederländska kolonialarmén och i Aceh föregicks ockupationen av ett långt och blodigt krig.
EnglishRussia is suffering from financial problems; in Chechnya, billions are being senselessly squandered on a futile and bloody war.
Som Oostlander så riktigt påpekade bidrar kriget i Tjetjenien inte till att lösa dessa problem, utan det gör situationen värre.
EnglishWe must stop financing this war, which is a bloody, colonial war for oil and an especially bloody form of electoral campaigning.
Vi måste upphöra med vår finansiering av detta krig, som är ett blodigt kolonialkrig om olja och en särskilt blodig form av valkampanj.
EnglishLet the west make every effort to ensure that the extremely bloody sectarian civil war in Iraq does not spill over into Syria.
Vi i väst måste göra allt som står i vår makt för att se till att det extremt blodiga sekteristiska inbördeskriget i Irak inte smittar av sig på Syrien.
EnglishThey were bravely dealing then with huge environmental and political problems, with the problems of poverty and the consequences of a bloody war.
För det första var jag från 1986 till 1989 minister för utrikes bistånd och jag fick en speciell tillgivenhet för folket i Moçambique.
EnglishThey were bravely dealing then with huge environmental and political problems, with the problems of poverty and the consequences of a bloody war.
De tog tappert itu med de då ofantliga miljöproblemen och politiska problemen, med problemen med fattigdom och konsekvenserna av ett blodigt krig.
EnglishMr President, once again the drama unfolding in an African country is bringing Parliament face to face with the daily horrors of a bloody conflict and civil war.
Herr talman! Den tragedi som ett afrikanskt land upplever ställer ännu en gång parlamentet inför fasan med en daglig konflikt, ett inbördeskrig.
English. - (PL) For several years now, the authorities in Mexico, including, first and foremost, President Felipe Calderón, have been waging a bloody war against drugs gangs.
författare. - (PL) Under flera år har myndigheterna i Mexiko med president Felipe Calderón i spetsen nu drivit ett blodigt krig mot narkotikagäng.
EnglishHe completely relies on the West African peace-keeping force ECOMOG and on the Nigerians, in particular, but they have already announced that they wish to retreat from this bloody war.
Han är helt beroende av den västafrikanska interventionsstyrkan ECOMOG och framför allt av nigerianerna. De har dock nu tillkännagivit att de vill dra sig ur det här blodiga kriget.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • bloody war

Daha fazla çeviri Türkçe-İngilizce sözlüğünde.