"bloody conflict" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"bloody conflict" İsveççe çeviri

"bloody conflict" için örnek kullanımlar

İsveççe de "bloody conflict" için benzer çeviriler

bloody sıfat
bloody zarf
to bloody fiil
conflict isim
to conflict fiil

İsveççe' de "bloody conflict" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe are hopeful that the agreement will bring an end to the bloody conflict.
Vi har gott hopp om att ett avtal ska innebära ett slut på den blodiga konflikten.
EnglishIt is a bloody conflict, and women and children are suffering particularly as a result of it.
Det är en blodig konflikt, och kvinnor och barn lider alldeles särskilt.
EnglishWe must work even harder to try to shape the parameters of a solution to this bloody conflict.
Vi måste arbeta ännu hårdare för att försöka hitta ramen för en lösning på denna blodiga konflikt.
EnglishDemocratic elections were held in 1993, which gave some hope for the resolution of this bloody conflict.
År 1993 hölls demokratiska val, något som ingav en smula hopp om en lösning av denna blodiga konflikt.
EnglishDemocratic elections were held in 1993, which gave some hope for the resolution of this bloody conflict.
Sedan dess har Burundi genomgått kris efter kris, med följd att många tusentals människor har mist livet.
EnglishAny kind of peace is better than bloody conflict.
Vilken slags fred som helst är bättre än en blodig konflikt.
EnglishThere is still extensive corruption, and there seems to be no end to the atrocities in the bloody conflict in Chechnya.
Människorna där vill ha demokrati och ser EU, inte Ryssland, som ett föredöme för framtiden.
EnglishThe EU must in conjunction with the UN do everything possible to find a solution to this bloody conflict.
EU måste tillsammans med FN göra allt som står i dess makt för att finna en lösning på denna blodiga konflikt.
EnglishThere is still extensive corruption, and there seems to be no end to the atrocities in the bloody conflict in Chechnya.
Korruptionen är fortfarande omfattande och övergreppen i den blodiga konflikten i Tjetjenien tycks inte se något slut.
EnglishIt is also the location of a frozen conflict in its breakaway territory of Transnistria, under Russian military protection since 1991, following a bloody secessionist conflict.
EU är redo att stödja moldavierna, både i fråga om integrationen i Europa och om att återställa deras territoriella integritet.
EnglishMr President, once again the drama unfolding in an African country is bringing Parliament face to face with the daily horrors of a bloody conflict and civil war.
Herr talman! Den tragedi som ett afrikanskt land upplever ställer ännu en gång parlamentet inför fasan med en daglig konflikt, ett inbördeskrig.
EnglishLike everyone else, my group feels extremely frustrated and powerless at our not being able to do more to solve this bloody conflict that is the cause of so much suffering.
Två stater erkända av varandra, demokratiska, levande sida vid sida, skulle naturligtvis få en enormt positiv inverkan på stabiliteten i hela regionen.
EnglishThe bloody border conflict with Eritrea, the government's inability to prevent another famine and the repression of the past couple of weeks have seriously compromised Ethiopia's image.
Det blodiga gränskriget med Eritrea, regeringen oförmåga att förebygga en ny svältkatastrof och de senaste veckornas repression har allvarligt skadat bilden av Etiopien.
EnglishThe bloody border conflict with Eritrea, the government' s inability to prevent another famine and the repression of the past couple of weeks have seriously compromised Ethiopia' s image.
Det blodiga gränskriget med Eritrea, regeringen oförmåga att förebygga en ny svältkatastrof och de senaste veckornas repression har allvarligt skadat bilden av Etiopien.
EnglishSo a dark and bloody conflict has broken out on our continent, and now no one is in any position to predict the outcome or calculate the consequences for the future of our European peoples.
På så sätt har en blodig och dunkel konflikt startat på vår kontinent, vars utgång ingen i dag kan förutse och inte heller bedöma konsekvenserna av för våra europeiska folks framtid.
EnglishThe European Union has done a very important and remarkable job there, supporting the electoral and institutional democratisation process after more than ten years of bloody conflict.
Europeiska unionen har gjort ett mycket viktigt och anmärkningsvärt arbete där genom att stödja valprocessen och den institutionella demokratiseringen efter mer än tio år av blodiga konflikter.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • bloody conflict

bab.la Almanca-Türkçe sözlüğüne bir göz at.