"bloodthirsty" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"bloodthirsty" İsveççe çeviri

EN

bloodthirsty {sıfat}

volume_up
1. "cruel, murderous"
bloodthirsty (ayrıca: bad, barbarous, bloodless, callous)
bloodthirsty (ayrıca: barbarous, bearish, broad, brutal)
bloodthirsty (ayrıca: ferocious, sanguinary)
I find it totally unacceptable for a freely elected, democratic Member of my group to be compared with a bloodthirsty dictator.
Det är fullständigt oacceptabelt att en fritt och demokratiskt vald ledamot i min partigrupp jämförs med en blodtörstig diktator.
In Lisbon a bloodthirsty tyrant like Mugabe is received with full honours, because in Africa too we have to look after our commercial interests.
I Lissabon tas en blodtörstig tyrann som Robert Mugabe emot med fulla hedersbetygelser, eftersom vi måste se till våra kommersiella intressen också i Afrika.
bloodthirsty (ayrıca: homicidal)

"bloodthirsty" için eşanlamlılar (İngilizce):

bloodthirsty

İsveççe' de "bloodthirsty" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAdoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
Genom att anta ändringsförslag 28 visar parlamentet sitt sanna och blodtörstiga jag.
EnglishFor this reason, I am not surprised by the bloodthirsty countries that sentence their opponents to death without compunction.
Av detta skäl är jag inte förvånad över de blodtörstiga länder som dömer sina motståndare till döden utan samvetskval.
EnglishLadies and gentlemen, the alternative to war is not, for democrats, the status quo, that bloodthirsty, cruel dictatorial regime described by many of you as 'peace'.
Kära kolleger! För demokrater är inte alternativet till krig ett status quo, denna blodtörstiga och grymma diktaturregim som många av er kallar ?fred?.
EnglishIt is merely to do justice to the thousands of Chileans who have died, disappeared or been hunted down over many years by this bloodthirsty and dictatorial regime.
Det är att ge rättvisa till de tusentals chilenare som är döda, försvunna eller blivit förföljda under många år av denna blodtörstiga diktatoriska regim.
EnglishConversely, two centuries ago, the bloodthirsty Saint-Just invented an expression which gained a following among all those in favour of totalitarianism.
I motsats till detta uppfann för tvåhundra år sedan den mycket grymme Saint-Just formuleringen som bildade skola för allt det som mänskligheten åstadkommit när det gäller totalitarism.
EnglishI would ask the Council and the Commission to ensure that TACIS aid is transferred at once, because we can no longer back a mixture of bloodthirsty election campaigning and bloodthirsty colonial war.
Jag ber rådet och kommissionen att ofördröjligen se till att Tacis-stödet verkligen omvandlas, ty vi kan inte längre stödja en blandning av blodig valkamp och blodigt kolonialkrig.
EnglishThe United Nations Conference on Racism is of particular relevance in these turbulent times, when there is bloodthirsty talk and behaviour in the name of a confrontation between civilisations.
Förenta nationernas konferens om rasism är särskilt relevant under dessa upprörda förhållanden, när man talar och agerar med blodspillan i namn av en sammandrabbning mellan civilisationer.