"bloodshed" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"bloodshed" İsveççe çeviri

EN

bloodshed {isim}

volume_up
1. genel
bloodshed
2. "the taking of (human) life"
bloodshed
volume_up
blodsutgjutelse {comm. gen.} (det att människor dödas)
The alternative path, bloodshed, offers no prospects.
Det andra alternativet, blodsutgjutelse, ger inga framtidsutsikter.
In such a situation we can have only one goal and that is to prevent bloodshed.
I en sådan situation kan vi bara ha ett mål, och det är att förhindra blodsutgjutelse.
If these had been followed up, another regime could have assumed power without bloodshed.
Hade man följt den, hade man kunnat uppnå en annan regim utan blodsutgjutelse i f.d.

"bloodshed" için eşanlamlılar (İngilizce):

bloodshed

İsveççe' de "bloodshed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world.
Alldeles för mycket blod har spillts runt om i världen i början av det här året.
EnglishIn such a situation we can have only one goal and that is to prevent bloodshed.
I en sådan situation kan vi bara ha ett mål, och det är att förhindra blodsutgjutelse.
EnglishMilitary force would only lead to further bloodshed and we want to avoid that.
Ett militärt ingripande skulle bara leda till mer blodspillan och det vill vi undvika.
EnglishUnfortunately, we often see similar patterns repeated in these acts of bloodshed.
Tyvärr ser vi ofta ett liknande mönster som upprepas vid dessa blodbad.
EnglishHowever, China cannot continue to maintain its cohesion through repeated acts of bloodshed.
Men Kina kan inte fortsätta att hålla landet enat genom upprepad blodsutgjutelse.
EnglishWe hope the situation can be resolved peacefully through dialogue without further bloodshed.
Vi hoppas på en fredlig lösning genom dialog och utan ytterligare blodutgjutelse.
EnglishFor decades war has raged in the depths of the East with carnage and unrestrained bloodshed.
Sedan decennier rasar kriget långt inne i Anatolien med massakrer och manspillan.
EnglishIf these had been followed up, another regime could have assumed power without bloodshed.
Hade man följt den, hade man kunnat uppnå en annan regim utan blodsutgjutelse i f.d.
EnglishBloodshed was dividing our peoples and pitting brother against brother.
Blodspillan splittrade våra folk och gjorde bröder till bittra fiender.
EnglishAccording to President Putin, the situation is nearing the point of bloodshed.
Enligt president Putin är det inte långt från blodsutgjutelser.
EnglishWe have to find an alternative to the bloodshed and to the continuation of this dispute.
Vi måste finna ett alternativ till blodspillan och fortsatt konflikt.
EnglishOur past has seen not only glories but also wars and bloodshed.
I vårt förflutna finns inte bara härligheter, utan även krig och blodspillan.
EnglishThe Balkans, as we all know, has already seen far too much bloodshed.
Balkan har, vilket vi alla vet, sett alltför mycket blodsutgjutelse.
EnglishMadam President, the 'red-shirt' demonstrations have been suppressed with bloodshed.
Fru talman! Rödskjortornas demonstrationer slogs ner i blod.
EnglishThe bloodshed of 21 January dragged Tirana backwards by several years.
Våldsamheterna den 21 januari tog Tirana flera år bakåt i tiden.
EnglishEveryone in your country has been touched by the violence, the bloodshed, the pain, the horror, everybody.
Varenda en i ert land har drabbats av våldet, blodspillan, smärtan, skräcken, alla.
EnglishI agree with Mr Matsakis that bloodshed leads nowhere.
Jag håller med Marios Matsakis om att blodsutgjutelse inte leder någonstans.
EnglishEurope is a cultural and linguistic mosaic that has also given rise to tensions and bloodshed.
Europa är en kulturell och språklig mosaik som också har skapat spänningar och blodsutgjutelser.
EnglishSome consider the 20th century a century of war and bloodshed.
Somliga betraktar 1900-talet som ett sekel med krig och blodspillan.
EnglishOf course, we are powerless to stop the violence and bloodshed.
Det är klart att vi är maktlösa inför våldet och blodbadet.