"bloodily" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"bloodily" İsveççe çeviri

"bloodily" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "bloodily" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDemonstrations are being bloodily suppressed in Egypt, Somalia, Bangladesh, India and elsewhere.
Demonstrationerna slås blodigt ner i Egypten, Somalia, Bangladesh, Indien och på andra platser.
EnglishSince the presidential elections of June 2009, any form of demonstration has been bloodily and systematically repressed.
Efter presidentvalet i juni 2009 har alla former av demonstrationer slagits ned, blodigt och systematiskt.
EnglishThus, the demonstration that was bloodily repressed on 28 September was aimed precisely at calling on the junta to honour its commitments.
Demonstrationen som så brutalt slogs ned den 28 september syftade just till att uppmana militärjuntan att hålla sina löften.
EnglishThe West welcomed our revolutions, sympathised with us, then tolerated it when the Soviet Union quashed and bloodily stamped out these expressions of desire for freedom.
Arvtagarna till det fallna kommunistsystemet är vältaliga affärsmän som kräver respekt, ansvarsfulla politiker, så att säga.
EnglishWe condemn the violent and unjustified reaction of the Moroccan Government, which bloodily put down a peaceful and democratic protest demonstration.
Vi fördömer den marockanska regeringens våldsamma och omotiverade reaktion, som under blodsspillan slog ner en fredlig och demokratisk protestdemonstration.
EnglishThe West welcomed our revolutions, sympathised with us, then tolerated it when the Soviet Union quashed and bloodily stamped out these expressions of desire for freedom.
Väst välkomnade våra revolutioner, visade oss sin sympati och tolererade diktaturen igen när Sovjetunionen kuvade och med blodsutgjutelser utrotade dessa uttryck för önskan om frihet.
EnglishIt is true that, for nearly 50 years, the Soviets had half of Europe under their yoke, the tanks bloodily repressed the aspirations for freedom, in Budapest in 1956, in Prague in 1968, in Poland ...
Det är sant att under nära 50 år befann sig halva Europa under Sovjets ok, stridsvagnarna slog brutalt ner frihetssträvandena i Budapest 1956, i Prag 1968, i Polen ...

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • bloodily

Daha fazla çeviri İngilizce-Türkçe sözlüğünde.