"blood plasma" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"blood plasma" İsveççe çeviri

EN blood plasma
volume_up
{isim}

1. Bioloji

blood plasma
volume_up
blodplasma {comm. gen.}
Intensive care beds are running out, and blood plasma is needed urgently.
Man håller på att få slut på intensivvårdssängar och man har ett trängande behov av blodplasma.
Almost 50 % of the human blood and blood plasma needed in the European Union has to be imported, mainly from the USA.
För närvarande måste nästan 50 procent av det blod och den blodplasma som behövs i Europeiska unionen importeras, huvudsakligen från Förenta staterna.
Almost 50% of the human blood and blood plasma needed in the European Union has to be imported, mainly from the USA.
För närvarande måste nästan 50 procent av det blod och den blodplasma som behövs i Europeiska unionen importeras, huvudsakligen från Förenta staterna.

"blood plasma" için eşanlamlılar (İngilizce):

blood plasma

İsveççe de "blood plasma" için benzer çeviriler

blood isim
Swedish
to blood fiil
plasma isim
Swedish

İsveççe' de "blood plasma" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFinally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
Till sist skulle jag vilja insistera på att blod och plasma skall vara gratis.
EnglishThis is to prevent blood and plasma from becoming common commodities.
Detta är en garanti för att blod och blodprodukter inte görs till en allmän handelsvara.
EnglishThe shortage of blood and plasma is a well-known problem in Europe.
Bristen på blod och plasma är ett välkänt problem i Europa.
EnglishTo this end, identical procedures for testing blood and plasma must be adopted which comply with the most recent techniques.
En förutsättning för detta är identiska metoder för granskning och tester enligt nyaste vetenskapliga rön.
EnglishThe supply of blood and blood derivatives, such as plasma-derived drugs, is a matter of life and death for many patients, as many of you have said.
Tillgången till blod och blodderivat, som läkemedel som härrör från plasma, är en fråga om liv och död för många patienter, som många av er har sagt.
EnglishSecondly, Amendment No 14 refers to the establishment of the legal principle of voluntary and unpaid donations of blood or plasma.
För det andra, vad gäller ändringsförslag 14, talar man om att fastställa en rättsprincip om att donation av blod och plasma skall ske frivilligt och utan ersättning.
EnglishDr Tannock drew to our attention the question of concern about the supply of blood and plasma products for haemophiliacs if the source of supply is outside the Union.
Tannock gjorde oss uppmärksamma på frågan om tillgången på blod och plasmaprodukter för blödarsjuka om källan finns utanför gemenskapen.
EnglishWe think it is essential that all applicant donors are fully aware of the risk that donated blood and plasma can transmit contagious diseases.
Vi anser att det är av yttersta vikt att alla blodgivarkandidater är fullkomligt medvetna om risken att donerat blod och plasma kan överföra smittosamma sjukdomar.
EnglishBut it would be a tragedy if it was spoiled by one amendment, an amendment which exacerbated the known shortages of rare blood groups and plasma.
Men det vore en tragedi om förslaget förstördes på grund av ett ändringsförslag, ett ändringsförslag som förvärrade de kända bristerna på ovanliga blodgrupper och plasma.
EnglishMadam President, Commissioner, our group is in complete agreement with Professor Cabrol's report on the Council's proposal on the suitability of blood and plasma donors.
Fru ordförande, herr kommissionär! Vår grupp är fullkomligt eniga med professor Cabrols betänkande, om rådets förslag om lämplighet vid blodgivning.
EnglishFull and specific tests must be carried out on donated blood and plasma and we must be continually informed of the existence and validity of new viral markers.
Testerna av insamlat blod och plasma bör vara fullständiga och noggranna, och man bör regelbundet hålla sig underrättad om förekomsten av och värdet på nya virusmarkörer.
EnglishBut the difficulty arises when labile components, for example red blood cells, platelets or plasma prior to fractionation, are prevented from being shared with other Member States.
Svårigheten uppstår när inte labila komponenter, som t.ex. röda blodkroppar, blodplättar eller plasma före fraktionering kan delas med andra medlemsstater.
EnglishAmendment No 7 is unacceptable as it implies that there are Member States that are not responsible for collecting blood and plasma, which of course is not the case in reality.
Ändringsförslag 7 är oacceptabelt eftersom det antyder att det finns medlemsstater som inte är ansvariga för insamling av blod och plasma, vilket naturligtvis inte är fallet.