"blood donor" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"blood donor" İsveççe çeviri

EN blood donor
volume_up
{isim}

blood donor
volume_up
blodgivare {comm. gen.}
As a blood donor myself and a supporter of the cause of blood donation, I therefore voted in favour of this report.
Jag är själv blodgivare och envis förkämpe för blodgivning. Därför har jag röstat ja till detta betänkande.
Although the existence of a blood donor exclusion register in each transfusion centre might be acceptable, extending it to cover all the countries of Europe is a very risky undertaking.
Om existensen av ett register för uteslutning av blodgivare på varje transfusionscentrum accepteras, sker dess spridning till länderna i Europa på vinst och förlust.

İsveççe de "blood donor" için benzer çeviriler

blood isim
Swedish
to blood fiil
donor isim

İsveççe' de "blood donor" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPensioners are very active in blood donor associations throughout Europe.
Pensionärerna tillhör dem som är mycket aktiva i de föreningar som engagerar sig i blodgivning i hela Europa.
EnglishFinally, common standards would be defined for staff training and for the traceability of blood from donor to patient.
Slutligen föreslås att gemensamma normer skall fastställas för utbildning av personal och möjligheten att spåra blod från givare till patient.
EnglishMoreover, we consider it extremely important for health reasons that the amount of blood a donor is allowed to give per session is reduced from 800 to 650 millilitres.
Dessutom anser vi av hälsoskäl att det är av stor vikt att den maximala mängden blod som en person får ge per tillfälle sänks från 800 milliliter till 650 milliliter.