"blood" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"blood" İsveççe çeviri

SV
EN

blood {isim}

volume_up
blood
It is like the obstruction of a blood vessel which supplies the heart with blood.
Det är som om ett blodkärl som förser hjärtat med blod täpps till.
We may be a single market but there is not a market in blood: there is a community in blood.
Vi kanske är en enda marknad, men det finns inte en marknad i blod: Det finns en gemenskap i blod.
I wish that all blood and blood products came from voluntary, unpaid sources.
Jag önskar att allt blod och alla blodprodukter kom från frivilliga, obetalda källor.

"blood" için eşanlamlılar (İngilizce):

blood

İsveççe' de "blood" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.
Det är dags att dessa hänsynslösa regeringar slutar tömma företagen på livskraft.
EnglishThey relate to safer car fronts and the very important issue of blood alcohol.
De gäller säkrare bilfronter och den mycket viktiga frågan om alkohol i blodet.
EnglishThe key, of course, is the screening of blood products wherever they come from.
Det avgörande är naturligtvis kontrollen av blodprodukter, var de än kommer ifrån.
EnglishNature feeds the heart cells in your body with a very, very dense blood supply.
I labbet, lägger vi mikrokanaler i det biologiska materialet där vi odlar cellerna.
EnglishWe would all welcome the setting of standards of quality for blood products.
. (EN) Vi bör alla välkomna fastställandet av kvalitetsnormer för blodprodukter.
EnglishFive years on, the Caucasus is ablaze and the blood is flowing as far as Moscow.
Fem år senare brinner Kaukasus och blodet flödar så långt bort som i Moskva.
EnglishEU citizens are entitled to expect the highest level of safety with blood products.
EU: s medborgare har rätt att förvänta den högsta säkerhetsnivån för blodprodukter.
EnglishI will conclude, Mr President, not to raise your blood pressure any further.
Jag ska avsluta nu, herr talman, för att inte höja ert blodtryck ytterligare.
EnglishDid you protest when 1 200 prisoners were murdered in cold blood over a decade ago?
Protesterade ni när 1 200 fångar mördades kallblodigt för över 10 år sedan?
EnglishMr President, the safety and quality of blood products have never been so important.
Herr talman! Säkerheten och kvaliteten hos blodprodukter har aldrig varit viktigare.
EnglishMost European countries have a system of voluntary, unpaid blood donations.
De flesta europeiska länder tillämpar frivillig blodgivning utan ersättning.
EnglishBut as Emma Bonino has said: it is like letting Dracula stand guard over a blood bank.
Men som Emma Bonino har sagt: Det är som att låta Dracula vakta en blodbank.
EnglishI woke up this morning and my blood ran cold when I realised how we have behaved.
I morse vaknade jag upp alldeles iskall av hur vi egentligen beter oss.
EnglishCommissioner, you spoke about umbilical cord blood cells and about their storage.
Herr kommissionsledamot! Ni talade om celler från navelsträngsblod och om deras förvaring.
EnglishSustainable development not only needs flesh and blood, but indeed a face.
Hållbar utveckling behöver inte bara anta konkreta former, utan också få ett ansikte.
EnglishWe would all welcome the setting of standards of quality for blood products.
Vi bör alla välkomna fastställandet av kvalitetsnormer för blodprodukter.
EnglishWe need to get to the stage where blood tests for individual animals will stand up.
Vi måste komma till det stadium där blodprov för enskilda djur används.
EnglishEven your sexual organs get more blood flow, so you increase sexual potency.
Till och med könsorganen får ökad blodcirkulation, så att man ökar sin sexuella förmåga.
EnglishI was interested that the budget blood still runs in the Commissioner's veins.
Det var intressant att notera att budgetblodet fortfarande rinner i kommissionärens ådror.
EnglishThis is what breeds asymmetry, rather like what happens in the blood circulation system.
Detta ger upphov till asymmetrin, litet grand på samma sätt som i blodcirkulationen.