"blast" için İngilizce-İsveççe çeviri


Şunu mu demek istedin blåst
EN

"blast" İsveççe çeviri

SV

"blast" İngilizce çeviri

volume_up
blast {comm. gen.}
EN

EN blast
volume_up
{isim}

1. genel

blast (ayrıca: blow, bruise, buffet, bump)
volume_up
stöt {comm. gen.}
blast (ayrıca: blowout, burst, detonation, explosion)
volume_up
explosion {comm. gen.}
The feds are going to find them crashed in a ravine five miles from the blast site.
FBl hittar honom i ravinen någon mil från explosionen.
One of the challenges of developing protection for vehicles to resist blast load from the mines is to predict where the explosion will occur.
En av utmaningarna med att utveckla skydd till fordon som ska stå emot spränglasten från minor är att förutse var explosionen kommer att ske.
I am utterly convinced that the EU must take an offensive stance and take a firm front runner position in competitiveness, and must therefore invest in an innovation blast.
Jag är helt övertygad om att EU måste inta en offensiv attityd och bli ledande när det gäller konkurrenskraft och därför måste investera i en investera i en explosion av innovationer.
blast (ayrıca: charge)
volume_up
sprängladdning {comm. gen.}
blast (ayrıca: creak, howl, roar, shriek)
volume_up
tjut {nö.}
blast (ayrıca: gust)
volume_up
vindstöt {comm. gen.}
What mattered was at last to get a foot in the door, which can then be opened a bit wider by the next blast of wind.
Redan nästa vindstöt kan öppna dörren mera.
blast
volume_up
blästerluft {comm. gen.}
blast
volume_up
sprängsats {comm. gen.}
blast
blast
volume_up
stark vindpust {comm. gen.}
blast
volume_up
trumpetstöt {comm. gen.}
blast
volume_up
stark vindstöt {comm. gen.}

2. "explosion"

blast
volume_up
tryckvåg {comm. gen.} (explosion)
blast
volume_up
tryckvågor {çoğ.} (explosion)

3. Otomobil

blast
volume_up
signal {comm. gen.}
A single blast of the new technology can affect animals across 3.8 million km2 of water.
En enda signal från den nya tekniken kan påverka djur över en vattenyta på 3,8 miljoner km2.

"blast" için eşanlamlılar (İngilizce):

blast

İsveççe' de "blast" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI did work experience at a company in Melbourne, Australia, and it was a blast.
Jag gjorde mitt examensarbete på ett företag i Melbourne, Australien, och det var enormt kul.
EnglishIt's been reported that you like to blast music in your locker room.
Det har raporterats att du gillar att spela hög musik i omklädningsrummet.. varför?
EnglishI built a bunker in the basement strong enough to withstand the blast.
Jag har byggt en bunker i källaren som är stark nog att klara smällen.
EnglishSo we can go up there and blast him out of bed with a fire hose, man.
Så vi kunde gå upp dit och spruta honom ur sängen med brandslangen.
EnglishBurst Test the clamped conditions Numerical modeling of blast
Sprängförsök under inspända förhållanden Numerisk modellering av sprängning
EnglishThe feds are going to find them crashed in a ravine five miles from the blast site.
FBl hittar honom i ravinen någon mil från explosionen.
EnglishOur soldiers are killed by Taliban bombs because we cannot afford blast-proof vehicles.
Våra soldater dödas av talibanernas bomber på grund av att vi inte har råd att ge dem explosionssäkra fordon.
EnglishAccording to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is "a blast from the past' .
Danmarks utrikesminister, Niels Helveg Petersen, säger: " Det är en viskning från det förflutna" .
EnglishAccording to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is " a blast from the past '.
Danmarks utrikesminister, Niels Helveg Petersen, säger: " Det är en viskning från det förflutna ".
EnglishThe thesis is entitled Numerical simulations of blast loaded steel plates for improved vehicle protection.
Avhandlingen har titeln "Numerical simulations of blast loaded steel plates for improved vehicle protection".
EnglishNot that Christian wasn't a blast to hang out with.
Inte för att Christian inte var helskoj att umgås med.
EnglishGod opens the sea with the blast of his nostrils!
Gud öppnar havet med en pust från sina näsborrar!
EnglishShe's only two years old, and she's having a blast.
Hon är bara två år gammal, och har jätteroligt.
EnglishAny last words before we blast you to bits?
Har ni något på hjärtat före vi skjuter er i stycken?
EnglishBelieve me, since the blast, he's much more comfortable.
English– It was a blast and I learned a lot.
– Det var superkul och jag lärde mig jättemycket.
EnglishThe blast radius wasn't that... wasn't that wide.
EnglishThat'll blast you right through the wall.
EnglishFormed in 2003 from SveBeFo's blast group
EnglishSit down or I'll blast you in half