EN

beat {isim}

volume_up
1. genel
beat (ayrıca: address, bar, delicacy, grace)
volume_up
takt {comm. gen.}
To be effective, the energy and climate package must follow the beat of European legislation.
Om energi- och klimatpaketet ska vara effektivt måste det vara i takt med den europeiska lagstiftningen.
Och Cyperns hjärta har alltid slagit med europeisk takt.
beat (ayrıca: passport, turn, defile, pass)
beat (ayrıca: round)
volume_up
rond {comm. gen.}
beat (ayrıca: pound, throb)
Here go the stem cells, right into the beating heart of the patient.
Här går stamcellerna in, rakt in i patientens bultande hjärta.
beat (ayrıca: frequency, swing, turn, sway)
2. Müzik
3. Fizik
beat

"beat" için eşanlamlılar (İngilizce):

beat

İsveççe' de "beat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd if we now beat up and down ... we have the possibility to fly like a bird.
Och om vi nu flaxar upp och ner... får vi möjligheten att flyga som en fågel.
EnglishOn 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.
Den 30 juli 2008 misshandlade dessa makthavare min kollega Dimitar Stoyanov.
English   Mr President, ladies and gentlemen, let us not beat about the bush.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Låt oss inte gå som katten kring het gröt.
EnglishLet us not beat around the bush or waste time with a text that has lost all credibility.
Låt oss inte leka med orden eller förlora tid på en text som inte längre är trovärdig.
EnglishOn 28 August masked men kidnapped and severely beat his public defender, Surat Ikramov.
Han är en orädd diplomat som berättade sanningen för oss som han såg den.
EnglishMr President, you can beat your head against the wall in many different ways.
Herr ordförande! Man kan köra huvudet i väggen på många olika sätt.
EnglishTherefore, the Commission really must not beat around the bush as it has been doing.
Därför är det nödvändigt att kommissionen inte drar benen efter sig som den gjort i detta fall.
EnglishOr to be more precise and not to beat about the bush, the obstacle to their profits.
Eller mer exakt, för att kalla saker och ting vid deras rätta namn, hinder för deras förtjänster.
EnglishI give them a little culture now and then so they don't beat each other to death with bicycle chains.
Jag försöker ge dem lite kultur så de inte slår ihjäl varandra med cykelkedjor.
EnglishYou better get going, you wanna beat the traffic, don't you think?
Det är bäst att ni åker så ni slipper undan trafiken, tror du inte det?
EnglishI should just like to say one or two words about this subject, which is not my normal beat.
   . – Jag vill bara säga ett par ord om denna fråga som ligger utanför mitt normala område.
EnglishHowever, a conscious attempt has been made to find a stick to beat a dog.
Det tycks som om en minister från Silvio Berlusconis kabinett är något oacceptabelt redan från början.
EnglishI shall leave that to the Portuguese national team tonight, which I hope will beat France.
Det lämnar jag åt det portugisiska landslaget i kväll, som jag hoppas kommer att vinna över Frankrike.
EnglishIt was also stated that the Basque Government has not been able to beat terrorism in twenty years.
Det sades också att den baskiska regeringen inte hade lyckats bekämpa terrorismen på tjugo år.
EnglishWe need to find the energy together to beat this fatigue.
Vi behöver hitta energi tillsammans för att råda bot på denna trötthet.
EnglishOne case I heard of recently was that the police and the army together beat up a young man.
Ett fall jag nyligen hört talas om handlade om att polisen och armén tillsammans klådde upp en ung man.
EnglishThey beat him up and interrogated him and kicked him to the ground.
De klådde upp honom, förhörde honom och sparkade ned honom.
EnglishOn 28 August masked men kidnapped and severely beat his public defender, Surat Ikramov.
Den 28 augusti kidnappades och misshandlades hans offentliga försvarare Surat Ikramov svårt av maskerade män.
EnglishSecondly, the military funds a large part of civilian resources; let us not beat about the bush.
För det andra finansierar militären en stor del av den civila verksamheten, det skall vi inte dölja.
EnglishWhat is this imagination game where you beat my daughter?
Vad var det för någon fantasitävling där du vann över min dotter?