"to be allowed to" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to be allowed to" İsveççe çeviri

SV

EN to be allowed to
volume_up
{fiil}

to be allowed to (ayrıca: to acquire, to bring, to catch, to come by)
volume_up
{fi.}
Democratic participation cannot be allowed to stop at the factory gates.
Demokratiskt medbestämmande kan inte stoppas vid fabriksgrindarna.
No other speakers should be allowed to speak after the Commissioner.
Att ytterligare talare skulle tala efter kommissionären går inte för sig.
The tobacco industry should not, therefore, be allowed to market snuff as something healthy.
Därför skall tobaksindustrin inte marknadsföra snus som något hälsosamt.

İsveççe de "to be allowed to" için benzer çeviriler

to be fiil
allowed fiil
to allow fiil
to edat
Swedish
to takı

İsveççe' de "to be allowed to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNaturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Självklart skall vi utan villkor kräva att vapeninspektörerna får komma tillbaka.
EnglishShops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.
Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.
EnglishUnder no circumstances should EU Member States be allowed to sell arms to China.
EU:s medlemsstater bör under inga förhållanden tillåtas sälja vapen till Kina.
EnglishHe has humiliated them, because he has allowed killings, he has allowed rapes.
Han har förödmjukat dem genom att tillåta dödande, genom att tillåta våldtäkter.
EnglishThey are also allowed to establish professorships (chairs) and employ professors.
Har rätt att inrätta professurer (professorstjänster) och anställa professorer.
EnglishThe Council has allowed itself 236 new posts in order to prepare for enlargement.
Rådet har godkänt 236 nya tjänster för sig självt för att förbereda utvidgningen.
EnglishAs such, he should be given humanitarian treatment and be allowed to communicate.
Som sådan borde han behandlas på ett humant sätt och tillåtas att kommunicera.
EnglishAnd this is a long time ago: you were allowed to do things then you can't do today.
Och det här var länge sedan. ~~~ Man kunde göra saker då man inte kan göra idag.
EnglishThe Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
De kommissionärer som är direkt berörda får inte tillåtas komma undan ostraffade.
EnglishSo let us say that I am allowed to speak because I have to leave for the front.
Låt oss säga att jag får lov att tala därför att jag måste ge mig av till fronten.
EnglishIt is wrong that people were allowed to display that slogan in that particular way.
Det är fel att folk tilläts att skylta med den parollen på detta speciella sätt.
EnglishI believe that this meeting allowed a number of still open issues to be clarified.
Jag hoppas att detta möte klarade upp ett antal frågor som fortfarande var olösta.
EnglishDrugs are allowed, but Jean-Marie Le Pen is refused the freedom of expression.
Här accepterar man narkotika och förvägrar Jean-Marie Le Pen yttrandefriheten.
EnglishJudgments must not be allowed to vary according to the authority making it.
Det får inte vara så att utslaget beror på vilken myndighet som beslutar om det.
EnglishSecondly, Member States should be allowed to set excise duty rates themselves.
För det andra bör medlemsstaterna ha rätt att själva fastställa punktskatter.
EnglishWe reach a very small number of questions, and answers are allowed to go on forever.
Vi hinner med ett mycket litet antal frågor, och svaren tillåts pågå i evighet.
EnglishWe know that every product allowed on to the market must meet minimum standards.
Vi vet att alla produkter som släpps ut på marknaden måste uppfylla minimistandarder.
EnglishThe process should be allowed to continue and be given the necessary encouragement.
Det är viktigt att denna utveckling får fortsätta och får nödvändig stimulans.
EnglishWe believe that a depreciation right should be allowed on profits of up to EUR 5 000.
Vi anser att en avskrivningsrätt ska tillåtas på vinster på upp till 5 000 euro.
EnglishThere are also tough requirements so that it is not allowed to present any risk.
Det finns också hårda krav på att det inte får lov att innebära någon risk.