"barge" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"barge" İsveççe çeviri

EN barge
volume_up
{isim}

1. genel

barge
barge
volume_up
praktslup {comm. gen.}

2. Doğa bilimleri

barge (ayrıca: lighter)
volume_up
pråm {comm. gen.}
Here's one the Russians are already building that floats on a barge.
Här är en som ryssarna redan bygger som är placerad på en pråm.
Last part-session I took the opportunity to take a trip on one of the barges carrying petroleum and natural gas.
Under förra sammanträdesperioden tog jag chansen att följa med på en resa med en pråm som transporterade bensin och naturgas.
More freight on the EU's major rivers - great, but how do we take into account the fact that in recent years, water levels have often been too low for a fully laden barge to navigate them?
Mer fraktgods på EU:s stora floder - fint, men hur tar vi hänsyn till att vattennivåerna under de senaste åren ofta har varit för låga för att en fullastad pråm ska kunna trafikera dem?
barge
volume_up
slup {comm. gen.}

3. İşletme

barge (ayrıca: lighter)
volume_up
liktare {comm. gen.}

"barge" için eşanlamlılar (İngilizce):

barge

İsveççe' de "barge" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRisk-based controls - then how can we tell that a coal barge is smuggling people?
Riskbaserade kontroller - men hur kan vi veta att en kolpråm smugglar människor?
English"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
"Horizon" som inspireras av akademikerna, vägrar röra det med tång.
EnglishThe arrival of the specialist barge Big Foot 1 in late March suggests that further attempts are being planned.
Expertpråmen Big Foot 1 anlände i slutet av mars, vilket tyder på att ytterligare försök planeras.
EnglishThe professional journals won't touch it with a barge pole.
Professionella journalister vägrar röra det med tång.
EnglishAs part of this project to transfer traffic, for example, it was possible to give support to a barge service taking cargo to the Czech Republic from Magdeburg or from Hamburg.
På det viset kan exempelvis omlokaliseringen av en inlandssjöfartstjänst från Magdeburg eller från Hamburg till Tjetjenien främjas inom åtgärdsramen för en trafikomställning.