"asterisk" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"asterisk" İsveççe çeviri

SV

"asterisk" İngilizce çeviri

volume_up
asterisk {comm. gen.}

EN asterisk
volume_up
{isim}

asterisk (ayrıca: celebrity, star, headliner, ace)
volume_up
stjärna {comm. gen.}
An asterisk (*) shows that not all records have been loaded.
En stjärna (*) visar att inte alla dataposter har laddats.
.* (punkt och stjärna) som platshållare.
Since the field is empty, all selected strings consisting of, for example, asterisk * and tab will be deleted.
Eftersom fältet är tomt, raderas alla markerade strängar med t.ex. stjärna * och tabb.
asterisk
volume_up
asterisk {comm. gen.}
To format text in bold, enter an asterisk (*) character at the beginning and end of the text.
Skriv en asterisk (*) före och efter den text som ska vara fet.
Click the button containing the asterisk (*) located in Record Bar (at the bottom of the Table view).
Klicka på ikonen med en asterisk (*) på datapostlisten (i tabellvyns undre kant).
Finally, in Heading 4 we have voted for EUR 5 119 million – plus an amendment with asterisk.
Slutligen har vi röstat för 5 119 miljoner euro för utgiftskategori 4 – plus ett ändringsförslag med en asterisk.

"asterisk" için eşanlamlılar (İngilizce):

asterisk
English

"asterisk" için eşanlamlılar (İsveççe):

asterisk
Swedish

İsveççe' de "asterisk" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPassing an asterisk as the argument counts all records in the table.
... fältinnehållet är större än eller lika med det angivna uttrycket.
EnglishThe name of the candidate selected is visible and is also emphasised by the asterisk.
Namnet på den kandidat som man röstar på är fullt synligt och framgår extra tydligt genom den lilla stjärnan.
EnglishTo defend Parliament's own priorities, the Committee also drafted an 'asterisk' amendment.
Utskottet utarbetade också ett s.k. asteriskändringsförslag för att försvara parlamentets egna prioriteringar.
EnglishWhy can we not vote electronically, but without the asterisk?
EnglishWe also support the asterisk amendment.
EnglishThe asterisk " * " stands for any characters, but must not be placed at the beginning, otherwise " all files " are meant.
Asterisken " * " står för ett valfritt antal tecken, den får dock inte stå i början eftersom den då skulle tolkas som "alla filer ".
EnglishThis 'asterisk' amendment means that if we make any more increases after this block 5, credits for Afghanistan will be reduced.
Detta ?asteriskändringsförslag? innebär att om vi gör några fler höjningar efter block 5 kommer anslagen till Afghanistan att reduceras.
EnglishThis 'asterisk ' amendment means that if we make any more increases after this block 5, credits for Afghanistan will be reduced.
Detta? asteriskändringsförslag? innebär att om vi gör några fler höjningar efter block 5 kommer anslagen till Afghanistan att reduceras.
EnglishFinally, the main one, the asterisk amendment demands that Galileo and the EIT are funded beyond the ceilings of the financial perspective.
Avslutningsvis den huvudsakliga punkten, nämligen att det i asteriskändringsförslaget krävs att Galileo och Europeiska tekniska institutet ska finansieras utanför taken i budgetramen.
EnglishFrom that point of view, I understand the logic behind the European Parliament's so-called 'asterisk amendment' on the Recovery Plan going beyond the current expenditure ceiling.
Ur det perspektivet kan jag förstå logiken bakom att Europaparlamentets så kallade ”asteriskändring” av återhämtningsplanen går utöver det nuvarande utgiftstaket.
EnglishThis asterisk amendment, which makes it quite clear that we want to spend more than the money available according to the Financial Perspective, should be seen as an invitation to the Council.
Av asteriskändringsförslaget framgår tydligt att vi vill anslå mer pengar än vad som finns att tillgå enligt budgetplanen. Det kan betraktas som en invit till rådet.