"as against" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"as against" İsveççe çeviri

EN as against
volume_up
{zarf}

as against
volume_up
mot {zarf}
Austria has the world's strictest laws against fascism and against nazism.
Österrike har världens strängaste förbudslagar mot fascism, mot nationalsocialism.
The European Central Bank must fight against inflation, but also against recession.
Europeiska centralbanken måste kämpa mot inflation, men även mot recession.
Austria has the world' s strictest laws against fascism and against nazism.
Österrike har världens strängaste förbudslagar mot fascism, mot nationalsocialism.
as against (ayrıca: as compared to, as compared with)
We are therefore discriminated against in relation to our fellow European citizens.
Vi diskrimineras alltså jämfört med våra övriga europeiska medborgare.
Producers know that the dollar will be certain to lose value against the euro.
Producenterna vet att dollarn kommer att sjunka jämfört med euron.
This represents an increase against the first reading and the Commission proposal.
Detta utgör en skärpning jämfört med den första behandlingen och kommissionens förslag.

İsveççe de "as against" için benzer çeviriler

as zarf
Swedish
as edat
Swedish
as bağlaç
against edat

İsveççe' de "as against" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
Ett antal röster hördes som motsatte sig all ”bestraffning” av Szabolcs Fazakas.
EnglishIn my view, this system discriminates against EU citizens from outside Slovenia.
Enligt min åsikt diskriminerar detta system EU-medborgare från utanför Slovenien.
EnglishWe are not criticising the US conservatives for having fought against terrorism.
Vi kritiserar inte den amerikanska högern för att den har bekämpat terrorismen.
EnglishWe should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
Vi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
EnglishI warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
Jag varnade för lockelsen med att tro att det inte gjordes några framsteg alls.
EnglishI have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.
Jag har röstat för betänkandet, men emot de bifallna ändringsförslagen 1 och 2.
EnglishFinally, I would caution against an over-reliance on carbon-offsetting mechanisms.
Slutligen vill jag varna för en övertro på mekanismer för koldioxidkompensation.
EnglishWhen we talk about the fight against fraud, all we can do is to tighten the rules.
När vi talar om bedrägeribekämpning är det enda vi kan göra att skärpa reglerna.
EnglishSecondly, we are against the partial application of aspects of the Constitution.
För det andra är vi emot att delvis tillämpa vissa aspekter av konstitutionen.
EnglishWe must work against all of the many forms of discrimination against older people.
Äldre människor utsätts för många former av diskriminering som vi måste bekämpa.
EnglishIt is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.
Det är inte alls en garanti för att djur inte för med sig sjukdomar över gränser.
EnglishI voted against an export ban on stronger cigarettes for the following reasons:
Av följande orsaker har jag röstat emot ett exportförbud för starkare cigaretter:
EnglishIn fact, we are up against a real public health problem and an economic crisis.
Det vi har att göra med är ett verkligt folkhälsoproblem och en ekonomisk kris.
EnglishMay I also warn against granting migrant women work permits for domestic work.
Jag varnar också för att ge invandrarkvinnor arbetstillstånd för hushållsarbete.
EnglishIncidentally, how does the EU view the latest Russian manoeuvre against Georgia?
Hur ställer sig förresten EU till Rysslands senaste manöver gentemot Georgien?
EnglishNaturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.
Vi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
EnglishThat is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report.
Därför har ledamöterna från Greklands kommunistparti röstat nej till betänkandet.
EnglishOur vote against is consistent with our position on Europe’ s political parties.
. – Vi röstade emot i enlighet med vår åsikt om de europeiska politiska partierna.
EnglishMany people have been extradited where there is no real evidence against them.
Många människor har utlämnats trots att det saknats egentlig bevisning emot dem.
EnglishI did understand what I was voting for on this issue, and I clearly voted against.
Jag förstod vad jag röstade för i den här frågan och jag röstade helt klart emot.