"area of improvement" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"area of improvement" İsveççe çeviri

EN area of improvement
volume_up
{isim}

area of improvement

İsveççe de "area of improvement" için benzer çeviriler

area isim
of edat
improvement isim
to improve fiil

İsveççe' de "area of improvement" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLabour rights is clearly an area where improvement is needed as has rightly been pointed out by Mr Porto.
Arbetsrätten är ett tydligt område i vilket förändringar krävs, som Porto mycket riktigt har påpekat.
EnglishAnother area for improvement is border control and all the related activities, as well as the rights of minorities.
Ett annat område som behöver förbättras är gränskontrollerna och alla dithörande aktiviteter, liksom minoriteternas rättigheter.
EnglishAn example of where serious efforts have already been made to simplify the expenditure schemes is agriculture, the main area of improvement found by the Court.
Ett exempel på ett område där stora ansträngningar redan har gjorts för att förenkla utgiftssystemen är jordbruket - det område där revisionsrätten noterat de största förbättringarna.
EnglishFor the euro area, the improvement was 0.9%, in nominal terms, and hence also appears likely to be higher in structural terms than the 0.3% expected by the Commission last autumn.
För euroområdet var förbättringen 0,9 procent i nominella termer och är därför sannolikt högre i strukturella termer än de 0,3 procent som kommissionen förväntade sig i höstas.