"and besides" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"and besides" İsveççe çeviri

EN and besides
volume_up
{zarf}

and besides
Today's decision is disappointing and, besides, lacking in ambition.
Dagens beslut är en besvikelse och dessutom är det inte tillräckligt långtgående.
It is counter-productive and, besides, a bizarre waste of taxpayers' money.
Det är kontraproduktivt och dessutom ett bisarrt slöseri med skattebetalarnas pengar.
We shall make our voice heard on these issues, of course, and on many others besides.
Vi kommer självklart att göra vår röst hörd i dessa frågor och dessutom i många andra.

İsveççe de "and besides" için benzer çeviriler

and bağlaç
Swedish
besides zarf
besides edat
beside edat

İsveççe' de "and besides" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBesides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
Dessutom får vi inte heller glömma att EU alltid fungerar som ett skyltfönster.
EnglishBesides, the connection with Tehran's present hardline nuclear course is evident.
Dessutom är anknytningen till Teherans nuvarande hårda kärnkraftlinje uppenbar.
EnglishBesides, these competencies are essential for defence and security policy as well.
Dessutom är dessa kompetenser också viktiga för försvaret och säkerhetspolitiken.
EnglishBesides the obligations laid down in the Treaty, the Council requires openness.
Utöver de skyldigheter som fastställs i fördraget föreskriver rådet öppenhet.
EnglishThere are several other Member States besides Romania that have similar concerns.
Det finns flera andra medlemstater förutom Rumänien som har liknade problem.
EnglishBesides, the regime itself recognises that it is a political/military organisation.
Därutöver måste regimen själv erkänna att den är en politisk/militär organisation.
EnglishThere are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
Det finns hundratals döda vars bortgång vi beklagar, och många fler sårade därtill.
EnglishBesides, the regime itself recognises that it is a political/ military organisation.
Sex: hjälp och stöd för att de paramilitära organisationerna skall kunna upphöra.
EnglishBesides, it is along the same lines as Mrs De Palacio's directive on the same issue.
Det går för övrigt i samma riktning som direktivet från de Palacio i denna fråga.
EnglishBesides being an economic entity, Europe is a community based on common values.
Europa är en ekonomisk enhet, men också ett samhälle som bygger på gemensamma värden.
EnglishBesides, the compromise amendments submitted resolve any problems there may be.
De kompromissändringsförslag som lagts fram löser alla problem som kan tänkas uppstå.
EnglishBesides, almost all consumers want full information about the foods they buy.
För övrigt vill nästan alla konsumenter ha all information om de livsmedel de köper.
EnglishBesides its unity, Europe is also characterised by its cultural diversity.
Europa utmärker sig vid sidan av sin enhetlighet genom sin kulturella mångfald.
EnglishBesides, I consider it unnecessary and costly to establish new structures.
Dessutom anser jag det vara onödigt och kostsamt att bygga upp nya strukturer.
EnglishBesides, I am in general very critical of the use of the Flexibility Instrument.
Jag är dessutom rent allmänt mycket kritisk till användningen av flexibilitetsmekanismen.
EnglishDoha, moreover, besides being a trade agenda, is also a development agenda.
Doha är dessutom inte bara en handelsagenda utan även en utvecklingsagenda.
EnglishBesides, Europe has its own unhappy experience of political appeasement.
Dessutom har ju Europa dåliga erfarenheter av vad eftergiftspolitik kan leda till.
EnglishAnd I'm afraid of many, many more things besides that people can't even guess at.
Och jag är rädd för flera saker- -som folk inte ens kan föreställa sig.
EnglishBesides, without an authoritative leadership, Parliament is in danger of losing its way.
Utan en stark regering riskerar dessutom parlamentet att komma bort i hanteringen.
EnglishWe should acknowledge that whereas much has been done, much besides remains to be done.
Vi bör erkänna att mycket visserligen har gjorts, men att mycket återstår att göra.