"ancient times" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"ancient times" İsveççe çeviri

EN

ancient times {çoğul}

volume_up
ancient times

İsveççe de "ancient times" için benzer çeviriler

ancient sıfat
times isim
Swedish
times zarf
Swedish
to time fiil
time isim
time zarf
Swedish

İsveççe' de "ancient times" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAlthough Socrates lived in ancient Greek times, such legislation would still seem to exist.
Även om Sokrates levde i antikens Grekland finns det än i dag liknande lagar.
EnglishDestroying the environment has been an established method of waging war since ancient times.
Att förstöra miljön har sedan antiken varit en etablerad metod att föra krig.
EnglishIn ancient times the price of olives was stabilised by means of agreements made beforehand.
Förr i tiden bestämdes priset på oliver genom avtal som ingicks i förväg.
EnglishThey already existed in ancient times: they had them in Roman times, although on a smaller scale.
Sådana fanns för mycket länge sedan: redan på romarnas tid fanns de, men då var de mindre.
EnglishSince ancient times, whenever people have elected a government, it was so that this government would protect them.
Sedan urminnes tider har människor valt en regering för att den ska skydda dem.
EnglishI was born in ancient times, at the end of the world, in a patriarchal Catholic and conservative family.
Jag föddes i den gamla tiden, vid världens ände i en patriarkal, katolsk och konservativ familj.
EnglishThat is why I, like Cato in ancient times, always try to take the caeterum censeo line.
Därför försöker jag, på samma sätt som en gång Cato gjorde under antiken, att alltid upprepa detta caeterum censeo.
EnglishThat is why I, like Cato in ancient times, always try to take the caeterum censeo line.
Därför försöker jag, på samma sätt som en gång Cato gjorde under antiken, att alltid upprepa detta caeterum censeo .
EnglishThese accusations prove in practice useful for settling personal vendettas, similar to ancient times.
I praktiken visar sig dessa beskyllningar precis som i antiken vara användbara för att avgöra personliga fejder.
EnglishThe Commission acts as the sole legislator, as in the Byzantium of ancient times under Emperor Constantine.
Kommissionen uppträder som ensam lagstiftare, så som fallet var i det gamla Bysans på kejsare Konstantins tid.
EnglishViolence and war have always been part of human history, and in ancient times there were winners and losers.
Våld och krig har alltid varit en del av människans historia, och i gamla tider fanns det vinnare och förlorare.
EnglishOr as the Greeks in the ancient times Would say..
EnglishIn ancient times the price of olives was stabilised by means of agreements made beforehand.
Inom Europeiska unionen är just oliver ett bra exempel på hur marknaden fungerar om det inte finns någon kontroll och enbart självreglering.
EnglishMr President, brevity such as that of the President-in-Office's answers was characteristic of the Spartans in my country in ancient times.
Herr ordförande! En sådan måttlighet som den i ordförandens svar uttryckte spartanerna i mitt land för länge sedan.
EnglishListed as a site of historical interest (YPPO/DNSAK/77766/219/6-10-2006), artefacts providing evidence of mining activity in ancient times having been unearthed.
Betecknad som ”historisk ort”, ΥPPΟ/DΝSΑΚ/77766/219/6-10-2006.
EnglishSince ancient times, Europeans have adopted a succession of measuring systems in all fields (length, volume, alcoholometry, and so on).
Européerna har sedan urminnes tider använt en rad olika mätsystem på alla områden (när det gäller längd, volym, alkohol och så vidare).
EnglishThe rules of contractual autonomy, the rules on validity, defects of consent and publicity have been fixed in our civilisation since ancient times.
Reglerna om avtalsfrihet, giltighetsreglerna, bristande samtycke och offentlighet har varit fastställda i vår civilisation sedan antiken.
EnglishEven in ancient times legal and technical measures were put in place in order to limit catches and avoid depleting the stocks and damaging the biomass and consequently the environment.
I slutet av 1800-talet återgick saker och ting till det normala, och man återinförde med andra ord skyddsrestriktioner.
EnglishAnd they were saying that in the ancient times in the temple in Jerusalem, the priests used to have bread, which they used to place into a special table in the temple in Jerusalem.
Och där sades det att prästerna i Jerusalems tempel under antiken brukade ha bröd som de lade på ett speciellt bord i templet.
English   Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, in ancient times when the Olympic Games were being held in Greece, all wars stopped for the duration of the games.
   – Herr talman, herr kommissionär, mina damer och herrar! I gamla tider, när de olympiska spelen hölls i Grekland, upphörde alla krig så länge spelen pågick.