"to add fuel to the fire" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to add fuel to the fire" İsveççe çeviri

EN to add fuel to the fire
volume_up
{fiil}

to add fuel to the fire (ayrıca: to aggravate, to compound, to exacerbate, to inflame)
A large-scale military operation in northern Iraq would only add fuel to the fire there and could also cause serious problems in Turkey.
En storskalig militäroperation i norra Irak skulle bara förvärra situationen och skulle också kunna orsaka allvarliga problem i Turkiet.
to add fuel to the fire

İsveççe' de "to add fuel to the fire" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOtherwise arguments of double standards will only add fuel to the fire.
Annars kommer argument om dubbelmoral bara att gjuta olja på elden.
EnglishIt is easy, of course, to add fuel to the fire here and, like Mrs Beer, to act as a great advocate.
Det är förstås lätt att gjuta olja på elden här och som Angelika Beer agera som en stark förkämpe.
EnglishOur first priority is to remain vigilant and endeavour to find a solution, but we must not add fuel to the fire.
Uppmärksamhet och koncentration på att söka lösningar måste prioriteras, medan ingen olja får gjutas på elden samtidigt.
EnglishWe should not add fuel to the fire.
EnglishIt is not that we take issue with the line pursued by the rapporteur, but on such a sensitive matter we do not want to add fuel to the fire.
Inte så att vi motsätter oss den linje som föredraganden föreslår, men i en så känslig fråga vill vi inte underblåsa elden.
EnglishNot only do Parliament's reports fail to get their act together and move away from the Commission's disastrous policy; on the contrary, they add fuel to its fire.
I parlamentets betänkanden har man inte gått ifrån kommissionens katastrofala politik, utan tvärtom häller man vatten på dess kvarn.
EnglishI do not believe it is for Europe to add fuel to the fire and stir up tensions even more when those concerned are evidently willing to engage in reconciliation.
Jag tror inte att det är Europas sak att gjuta olja på elden och öka spänningen ytterligare, då det bakom molnen tycks finnas en vilja att uppnå försoning.