"to abdicate" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to abdicate" İsveççe çeviri

EN to abdicate
volume_up
{fiil}

This is why the Commission cannot abdicate its responsibilities and must present specific proposals to this effect.
I denna mening kan inte kommissionen avsäga sig sitt ansvar utan måste lägga fram konkreta förslag med denna inriktning.
It is a matter of certainty that the Council will take on its share of responsibility, which it has no intention of abdicating.
Rådet kommer givetvis att ta sitt ansvar, vilket man inte har någon avsikt att avsäga sig.
Parliament is reluctant to abdicate a role in the conciliation process which we would do if we simply said 'fine' to the common position.
Parlamentet är ovilligt att avsäga sig sin roll i medbestämmandeprocessen vilket vi skulle göra om vi helt enkelt bara sade " det är bra" om den gemensamma ståndpunkten.
to abdicate (ayrıca: to leave, to resign, to retire, to start)
to abdicate
I hope Parliament is not calling on the Queen to abdicate, so that maybe we can elect President Kinnock in her place!
Jag hoppas inte att parlamentet kommer att uppmana drottningen att abdikera, så att vi kanske kan välja ordförande Kinnock i stället!
However, dropping our European ambitions and going against the course of history would be like abdicating, a form of betrayal, for the success, to date, of European unification cannot be denied.
Att släppa våra europeiska ambitioner och gå emot historien skulle dock vara som att abdikera, ett slags förräderi, för framgången hittills när det gäller det europeiska enandet kan inte förnekas.
to abdicate
Moldova is a country where the community, or society, has abdicated responsibility in a number of areas.
Moldova är ett land där det gemensamma, där samhället har abdikerat på en rad områden.

İsveççe' de "to abdicate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI believe that in this area Europe has a social duty that it cannot abdicate.
Jag anser att EU på detta område har ett socialt ansvar som det inte kan dra sig undan från.
EnglishThe international community must not abdicate its responsibility to protect.
Världssamfundet får inte svika sitt ansvar att skydda.
EnglishWe in this Parliament cannot abdicate our responsibilities.
Vi i detta parlament får inte avsäga oss vårt ansvar.
EnglishSo we must not abdicate responsibility.
EnglishOne is a bad choice and that is to adopt a short-term fix and cut taxes, abdicate our government responsibilities.
Ett alternativ är dåligt, och det är att anlägga ett kortsiktigt perspektiv, sänka skatterna och frånsäga oss vårt regeringsansvar.
EnglishWe abdicate some of our own individual rights and freedoms in the interests of the common good to make sure that our world, our countries, our towns are better and safer places.
Det allmännas bästa som statsmakten tjänar är bara så starkt som den övertygelse medborgarna har att deras rättigheter skyddas och att deras skyldigheter är tydliga.
EnglishThe Commission will, of course, not abdicate from its right of initiative and will present further proposals, building also on the consensus emerging in that task force.
Kommissionen kommer förstås inte att frånsäga sig rätten till initiativ och kommer att lägga fram ytterligare förslag som också bygger på det samförstånd som skapas i arbetsgruppen.