"a bit" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"a bit" İsveççe çeviri

volume_up
a bit [örnek]

EN a bit
volume_up
{zarf}

a bit (ayrıca: little)
volume_up
litet {zarf}
Sometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Ibland krävs litet kunskap för att förstå problemet till fullo.
Lights may be appropriate, but audible signals are perhaps a bit doubtful.
Ljussignal må vara hänt, men ljudsignal är kanske litet tvivelaktigt.
We prefer a little bit of not very much, to rather a lot of nothing at all.
Vi föredrar ett litet " inte mycket " framför ett " inget alls ".
a bit (ayrıca: slightly, somewhat)
I think they probably need a few additives in order to calm down a bit.
Jag tror att de kanske behöver lite tillsatser för att lugna ner sig en aning.
It is simply that the context is a little bit more complicated.
Det är bara sammanhanget som har blivit en aning invecklat.
I will express this a bit clearer than one or two others have done.
Jag kommer att uttrycka detta en aning tydligare än vad vissa andra har gjort.
a bit
Today we have cause for celebration, a little bit of sadness and a little bit of hope.
Vi har idag anledning till firande, till en smula sorgsenhet och till en gnutta förhoppning.
Speakers deserve to be treated with a bit of respect in this Chamber!
Talarna förtjänar att behandlas med en gnutta respekt i denna kammare!
Now, I'm a scientist, so I'm going to do this not with rhetoric, but by marinating you in a little bit of data.
OK, jag är vetenskapsman, så jag tänker inte göra det här med retorik, utan genom att marinera er i en gnutta data.

"a bit" için eşanlamlılar (İngilizce):

a bit

İsveççe' de "a bit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
Där fanns några enstaka fall av meningsskiljaktigheter, men var finns inte det?
EnglishInstallation of the printer client on Windows XP (32-bit) and Windows 7 (64-bit).
Installation av utskriftsklient på Windows XP (32-bit) och Windows 7 (64-bit).
EnglishThis is what we are discussing today; trying to get it to work a little bit better.
Det är det vi diskuterar i dag; att försöka få saker och ting att fungera bättre.
EnglishYou know every bit as well as we do that discussion of that is on the agenda.
Ni vet precis lika bra som vi att en diskussion om detta står på dagordningen.
EnglishI want to speak a little bit on what I would like to see in the budget for the future.
Jag vill säga några ord om hur jag skulle vilja att budgeten såg ut i framtiden.
EnglishThe European Parliament is doing its bit to compensate for the failings of others.
Europaparlamentet drar sitt strå till stacken för att kompensera för andras brister.
EnglishFor that, you need officials who have a little bit more time to go there.
Tjänstemän som inte har lika mycket att göra som jag har kanske tid att åka dit.
EnglishUntil then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Fram till dess kommer vi att reda ut alla de frågor som fortfarande är oklara.
EnglishAdditionally, it felt as good to move a bit when you still would leave home.
Dessutom kändes det lika bra att flytta en bit när man ändå skulle flytta hemifrån.
EnglishAnd the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.
Och den del som blir kvar, den med dina markeringar -- det här är din krypterade röst.
EnglishThe most significant bit is the sign bit, the following bits return the value.
Den mest signifikanta biten är teckenbiten, de följande bitarna ger värdet.
EnglishThe most significant bit is the sign bit, the other 39 bits return the value.
Den mest signifikanta biten är teckenbiten, de andra 39 bitarna ger värdet.
EnglishThe most significant bit is the sign bit, the other 29 bits return the value.
Den mest signifikanta biten är teckenbiten, de andra 29 bitarna ger värdet.
EnglishWe, too, must do our bit towards ensuring that even more money is made available.
Vi måste också göra vår del för att se till att det finns ännu mer pengar tillgängliga.
EnglishI think that the Commission needs to be a bit less naive in this respect.
Den avgörande frågan är dock om den övriga kammaren är så blind att den instämmer.
EnglishInternally, 3-D graphics are always created with 16 million colors (24-bit color depth).
Internt bearbetas 3D-grafik alltid med 16 miljoner färger (24 bitars färgdjup).
EnglishI am also picking up signals that there is quite a bit of resistance in the Commission.
Jag får också signaler om att det finns en hel del motstånd inom kommissionen.
EnglishI have to be honest with you: my spirits are sinking a bit in that regard.
Om jag ska vara uppriktig så är jag inte riktigt säker på att det kommer att bli så.
EnglishThe most significant bit is the sign bit, the other 9 bits return the value.
Den mest signifikanta biten är teckenbiten, de andra 9 bitarna ger värdet.
EnglishIf that is the case, we have not progressed one little bit since pagan times.
Om det skall vara så har vi inte kommit någonvart sedan solkungarnas tid.