"water surface" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"water surface" Hollandaca çeviri

EN water surface
volume_up
{isim}

water surface

Hollandaca de "water surface" için benzer çeviriler

water isim
water- sıfat
to water fiil
surface isim
surface sıfat
to surface fiil

Hollandaca' de "water surface" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe answer is no, there is no liquid water on the surface of Mars today.
Het antwoord is nee, er is geen vloeibaar water op het oppervlak van Mars vandaag.
EnglishThe distinction between groundwater and surface water is not always clear.
Het onderscheid tussen grondwater en oppervlaktewater is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk.
EnglishThese images that show at one time, there was very fast flowing water on the surface of Mars.
Deze beelden tonen dat er ooit zeer snel stromend water was op het oppervlak van Mars.
EnglishSo it is most important to stop nitrate from leaching into groundwater and surface water.
Het voorkomen dat nitraat uitspoelt naar grond- en oppervlaktewater is dus van groot belang.
EnglishIn addition, an assessment criterion for drinking water originating from surface water is lacking.
Ook ontbreekt een beoordelingscriterium voor uit oppervlaktewater gewonnen drinkwater.
EnglishSome countries rely on ground water, others on surface water.
Sommige landen gebruiken grondwater, andere oppervlaktewater.
EnglishThe contamination of surface water is a cause of concern from the point of view of human and animal health.
De verontreiniging van het oppervlaktewater vormt een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier.
EnglishTransfers are defined as the transfer of surface water between different territorial areas.
De wateroverdrachten worden omschreven als het transporteren van oppervlaktewater tussen de verschillende stroomgebieden.
EnglishWe have, in English, surface water and ground water.
We hebben in het Engels, oppervlaktewater en grondwater.
EnglishThis is enough reason to thank Mrs Lienemann for the efforts she has made to obtain sound surface water.
Reden genoeg om mevrouw Lienemann te bedanken voor haar inzet voor een goede status van het oppervlaktewater.
EnglishWhen groundwater is polluted, the consequences are longer-lasting than when surface water is polluted.
Wanneer het grondwater wordt verontreinigd, zijn de gevolgen langduriger dan wanneer het gaat om oppervlaktewater.
EnglishApproximately half of the country is supplied from ground water sources; the rest relies on surface water.
Voor drinkwater is ruwweg de helft van het land afhankelijk van grondwater, de andere helft van oppervlaktewater.
EnglishA very important component, to wit, one third of our drinking water, is extracted from surface water in the Netherlands.
Een heel belangrijk deel, eenderde van ons drinkwater, wordt in Nederland gewonnen uit oppervlaktewater.
EnglishSo, there is a lot of water below the surface.
EnglishThe good status which is required under this proposal ought to guarantee that the demand for surface water of good quality is fulfilled.
Volgens dit amendement zou een goede toestand moeten garanderen dat het oppervlaktewater drinkbaar is.
EnglishThere is no surface fresh water.
EnglishIn the long term, our fellow European citizens must enjoy high quality water everywhere, whether surface or groundwater.
Onze Europese medeburgers moeten op termijn overal over water van goede kwaliteit kunnen beschikken, of het nu om oppervlakte- of grondwater gaat.
EnglishAnd we have arrived at the conclusion that these jets may be erupting from pockets of liquid water under the surface of Enceladus.
We zijn tot de conclusie gekomen dat deze fonteinen misschien uitbarsten uit pockets met vloeibaar water onder het oppervlak van Enceladus.
EnglishIn many countries, however, it happens all too often that vehicles are dumped illegally, even in surface water, with all that this implies.
In veel landen komt het maar al te vaak voor dat auto's illegaal gedumpt worden, zelfs in oppervlaktewater, met alle gevolgen van dien.
EnglishThe Netherlands is located downstream, in a delta, which means that the quality of the surface water which heads our way is of key importance.
Nederland ligt benedenstrooms, in een delta, en dus is de kwaliteit van het oppervlaktewater dat naar ons toekomt voor ons van het grootste belang.