"tenuous" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"tenuous" Hollandaca çeviri

EN tenuous
volume_up
{sıfat}

tenuous

"tenuous" için eşanlamlılar (İngilizce):

tenuous

Hollandaca' de "tenuous" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishCommunications between Parliament and the voters are already very often pretty tenuous.
Nu al zijn de contacten tussen parlementsleden en kiezers zeer vaak zeer vaag.
EnglishThe progress made in relation to Cuba, as described to us, appears extremely tenuous.
Voor Cuba lijken de geboekte vorderingen, zoals die ons uitgelegd zijn, behoorlijk kwetsbaar.
EnglishNow, perhaps that might be more tenuous were we to look at it in a worldwide context.
Nu zou dat misschien wat minder duidelijk zijn indien wij het in een wereldwijde context zouden zien.
EnglishFurthermore, the Commission's claim that the Union has competence here is tenuous in the extreme.
De verklaring van de Commissie over de bevoegdheid van de Unie is bovendien zwak gemotiveerd.
English(Laughter) We don't know what's going on half the time, so it puts us in a very tenuous position.
(Gelach) De helft van de tijd weten we niet wat er gebeurt, en dus zitten we in een onbeduidende positie.
EnglishBut its powers of influence are tenuous when it comes to the work of the European central bank.
Nu is deze invloed van democratische besluitvorming op de werkzaamheden van de Europese Centrale Bank te zwak.
EnglishWith people now earning approximately EUR 12 000 per year, the link between increased income and greater happiness is ever more tenuous.
Reeds bij een inkomen van circa 12 000 euro per jaar neemt het verband tussen meer inkomen en meer geluk af.
EnglishIn other words, the arguments in favour of the thesis that international exhaustion would lead to a decrease in prices is very tenuous.
Met andere woorden, de argumenten ten faveure van de stelling dat internationale uitputting tot lagere prijzen zou leiden, zijn uiterst zwak.
EnglishSo photographing there, I was hoping to highlight the tenuous relationship between truth and fiction, in both his life and in photography.
Dus door daar te fotograferen, hoopte ik de subtiele relatie tussen waarheid en fictie te belichten, zowel in zijn leven als in de fotografie.
EnglishMr President, the theory that made its choices about restructuring according to political criteria seems to me to be very tenuous.
-- Mijnheer de Voorzitter, de stelling dat Ford zich in zijn keuzen bij de herstructurering heeft laten leiden door politieke overwegingen lijkt mij niet houdbaar.
EnglishThat argument not only impugns the professionalism of the Commission and its officials, but it parades a tenuous grasp of the European agenda.
Dat argument doet niet alleen afbreuk aan de professionaliteit van de Commissie en haar functionarissen, het verraadt ook een oppervlakkig begrip van de Europese agenda.
EnglishAnd we talk about how women have such strong perceptions, because of our tenuous position and our role as tradition-keepers, that we can have the great potential to be change-agents.
We praten over hoe vrouwen zo'n goede perceptie hebben omwille van onze onbeduidende positie en onze rol als hoeders van de traditie, dat we groot potentieel kunnen hebben om change agents te worden.