"new society" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"new society" Hollandaca çeviri

"new society" için örnek kullanımlar

Hollandaca de "new society" için benzer çeviriler

new sıfat
society isim

Hollandaca' de "new society" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn the new information society, peripherality need not be a drawback.
In de nieuwe informatiesamenleving hoeft een perifere ligging geen nadeel meer te zijn.
EnglishTeachers and pupils are protesting, and a new civil society is on the rise.
Leerkrachten en leerlingen protesteren en een nieuw maatschappelijk middenveld dient zich aan.
EnglishUniversity and college education and research are the basis for a new society.
Het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek schept een basis voor een nieuwe maatschappij.
EnglishThe new society must not exacerbate inequality between men and women.
De nieuwe maatschappij mag geen reden zijn voor nieuwe ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
EnglishWhere does privacy stand in the new information society?
Waar is de eerbiediging van het privé-leven in de nieuwe informatiemaatschappij?
EnglishFuture ideas must be flexible and able to adapt to the new society.
Toekomstige ideeën moeten flexibel zijn en aangepast kunnen worden aan de nieuwe maatschappij.
EnglishWe must provide all citizens with access to this new information society.
We moeten zien te bereiken dat alle burgers deel kunnen hebben aan deze nieuwe informatiemaatschappij.
EnglishDo we know what we want to say on the new issues of society and regulation?
Weten we al wat we willen zeggen over de nieuwe onderwerpen in verband met de samenleving en de regelgeving?
EnglishWith regard to training, young people must be able to keep up with the developments of this new society.
Wat de opleiding betreft, moeten onze jongeren de ontwikkeling van deze nieuwe maatschappij kunnen volgen.
EnglishThe exclusion of some citizens from the new information technology society cannot be tolerated.
Door de universele dienst in stand te houden, zorgen we ervoor dat in deze maatschappij niemand wordt buitengesloten.
EnglishThere cannot be a new society without democracy.
Een nieuwe maatschappij zonder democratie is ondenkbaar.
EnglishThis is the basis for xenophobia, for new splits in society, for disintegration and violence.
Hierdoor wordt de basis gelegd voor vreemdelingenhaat, voor nieuwe verdeeldheid in de samenleving, voor desintegratie en geweld.
EnglishHe wants to create a new model of society.
EnglishThe information society offers new opportunities to citizens, to enterprises and to the administrative sector.
De informatiemaatschappij schept nieuwe mogelijkheden voor de burgers, voor ondernemingen en voor de administratieve sector.
EnglishIn this way the real healing process of breaking down the barriers of centuries begins and a new society evolves.
Op die manier begint het echte genezingsproces van afbraak van eeuwenoude barrières en opbouw van een nieuwe samenleving.
EnglishHere in the European Parliament we heard, we understood, that a new democratic society was possible within Ukraine.
Hier in het Europees Parlement hoorden en begrepen we dat er een nieuwe democratische samenleving mogelijk was in Oekraïne.
EnglishThey are the real enemies of pacifism and of the solidarity that is working in Iraq to build a new society.
Zij zijn de echte vijand van pacifisme en solidariteit op basis waarvan men in Irak werkt aan de opbouw van een nieuwe samenleving.
EnglishWe should also recall that this is now even more important in light of the new information society that is now upon us.
Die onderlinge samenwerking is nog harder nodig vanuit het oogpunt van de op handen zijnde nieuwe informatiemaatschappij.
EnglishUrbanization has brought with it new problems for society, such as exclusion, drugs and environmental problems.
Met de verstedelijking zijn er nieuwe problemen in de maatschappij gekomen, zoals sociale uitsluiting, drugs- en milieuproblemen.
EnglishA weakness in the report is the strict requirement for applicant countries to adapt to a capitalist or new liberal society.
De zwakke plekken van het verslag zijn de strenge eisen met betrekking tot kapitalistische en neo-liberale aanpassing.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • new society

Türkçe-Almanca sözlüğünde daha fazla kelime ara.