"frivolous" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"frivolous" Hollandaca çeviri

EN frivolous
volume_up
{sıfat}

frivolous (ayrıca: skittish, light-minded)
volume_up
frivool {sıf.}
One is, you think it's frivolous; there's nothing to it.
Punt één: je denkt dat het frivool is; dat het niks betekent.
So before you start thinking of play as just not serious, play doesn't mean frivolous.
Dus vooraleer je spel alleen maar 'niet ernstig' vindt, weet dat spel niet gelijkstaat met frivool.
Now this seems like a fairly, you know, frivolous, but what happened as a result of that, is that that school now is forming a sex education class.
Dat ziet er nogal frivool uit. ~~~ Maar het gevolg is dat die school nu een vak seksuele voorlichting heeft. ~~~ Het gesprek over seks begint.
frivolous (ayrıca: abortive, conceited, futile, useless)
volume_up
ijdel {sıf.}
frivolous (ayrıca: conceited, minute, paltry, puny)
volume_up
nietig {sıf.}
frivolous (ayrıca: conceited, insignificant, minor, tenuous)
Mr President, contrary to appearances, the chocolate dossier is not at all frivolous.
Mijnheer de Voorzitter, schijn bedriegt en het dossier van de chocolade is helemaal niet onbelangrijk.
frivolous (ayrıca: foolhardy, giddy, light-minded, airy-fairy)
It establishes safeguards against frivolous or malicious reporting.
Het bevat waarborgen tegen het lichtzinnig of kwaadwillig melden van misstanden.
Neither Jacques Delors, nor the members of his association, myself included, are exactly frivolous people.
Noch Jacques Delors, noch de leden van zijn comité, waaronder ikzelf, zijn lichtzinnig te noemen.
frivolous (ayrıca: airy-fairy)
volume_up
wuft {sıf.}
frivolous (ayrıca: insignificant, meaningless, minute, slight)

Hollandaca' de "frivolous" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Het voorzorgsbeginsel in geen overbodige luxe, het is een absolute noodzaak.
EnglishI actually find it frivolous to make policy on a day-to-day basis at the expense of farmers.
Ik vind het niet serieus dat men op kosten van de landbouwers een nattevingerbeleid voert.
EnglishTo talk about this in the one minute allocated to the advisory committees is frivolous.
Om daarvan verslag te doen in die ene minuut die de commissies voor advies ter beschikking staat, is een lachertje.
EnglishTo vote against the proposal because 100 per cent of what was desired has not been achieved would be frivolous.
Tegen het voorstel stemmen omdat het doel niet voor de volle 100% is bereikt, is niet reëel.
EnglishPlay is not frivolous. Play's essential.
Spel is geen frivole bezigheid; spel is van essentieel belang.
EnglishThere is a theoretical, potential danger that this instrument will be used to pursue frivolous or insignificant cases.
In theorie bestaat er een gevaar dat dit instrument misbruikt wordt voor niet serieuze of onbeduidende zaken.
EnglishIt is both paradoxical and frivolous.
EnglishThat can hardly be called frivolous.
EnglishThat would be frivolous and would send completely the wrong signal to the Member States and to the people who hope to become an integral part of the Union.
Dan zouden we de zaak niet serieus nemen, en het zou een verkeerd signaal zijn naar de lidstaten en de mensen die deel willen uitmaken van de Unie.
EnglishIt made unfair, frivolous and unfounded assessments of Member States, and this is true of its references to Portugal, all of which were incorrect.
Het bevat oneerlijke, lichtzinnige en ongefundeerde beoordelingen van lidstaten en dit geldt ook voor de verwijzingen naar Portugal, die stuk voor stuk onjuist zijn.