"cowardice" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"cowardice" Hollandaca çeviri

EN

cowardice {isim}

volume_up
cowardice
Was this out of cowardice in the face of the USSR or was it due to complacency?
Uit lafheid ten opzichte van de USSR of uit inschikkelijkheid?
Angelism in the face of fundamentalism is synonymous with cowardice and abdication.
Gebrek aan realisme tegenover het fundamentalisme is synoniem met lafheid en berusting.
Political cowardice does exist, and there is nothing to be done about it.
Politieke lafheid bestaat en daar kan je niks tegen doen.

"cowardice" için eşanlamlılar (İngilizce):

cowardice

Hollandaca' de "cowardice" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey are showing cowardice and a lack of courage in dealing with this particular issue.
Zij tonen zich laf en getuigen van een gebrek aan durf om dit vraagstuk aan te pakken.
EnglishIf we do not even dare help people in need, then the policy of cowardice has gone too far.
Als we mensen in nood ook al niet meer durven helpen, gaan we te ver met onze laffe politiek.
EnglishActs of such barbarity, terror and cowardice cannot be tolerated.
Deze barbaarse praktijken, deze laffe terreurdaden zijn ontoelaatbaar.
EnglishOur shameful policy of cowardice has given them victory time and again over the past several years.
Onze schandelijke, laffe politiek heeft hen in de afgelopen jaren meermaals laten zegevieren.
EnglishHowever, we can always rely on its cowardice and craven surrender to the EU.
Maar natuurlijk koos onze regering, zoals altijd, eieren voor haar geld en gaf ze zich op laffe wijze over aan de EU.
EnglishThe tragic events in East Timor have shown the cowardice and opportunism of the international community.
De tragische gebeurtenissen op Oost-Timor hebben getoond hoe angstig en opportunistisch de internationale gemeenschap is.
EnglishIt is a European Council of political confusion and political cowardice, as the conclusions record.
Dit was een Europese Raad van politieke wanorde, van een gebrek aan politieke durf, zoals ook tot uiting komt in de conclusies.
EnglishOften, it is the product of fear, ignorance, foolishness and selfishness, but also of institutional cowardice.
Racisme komt vaak voort uit angst, onwetendheid, domheid en egoïsme, maar is ook vaak het gevolg van de laksheid van onze instellingen.
EnglishWe must put a stop to this cowardice.
EnglishA great deal of cowardice.
EnglishNo, Mr President, we must not permit a repetition of the mass murders in Srebrenica, where 7000 men were sacrificed to our policy of cowardice.
Neen, mijnheer de Voorzitter, een herhaling van de massamoorden in Srebenica, waar 7000 mensen het slachtoffer werden van onze laffe politiek, mogen wij niet toelaten.
EnglishI do not think that it makes any sense to dub the problems in current relations with the USA as 'cowardice in the face of amity '.
Volgens mij is het zinloos om vanuit een lafhartige opstelling ten opzichte van een bevriende natie de problemen weg te wuiven die zich in de huidige betrekkingen met de VS voordoen.