"close by" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"close by" Hollandaca çeviri

EN close by
volume_up
{zarf}

close by
In fact, nothing even actually comes close to our ability to restore hearing.
Niets komt ook maar in de buurt van ons vermogen om het gehoor te herstellen.
Close to it are some huge sheds, visible even from that great height.
In de buurt daarvan staan enorme loodsen, die ook op grote hoogte nog zichtbaar zijn.
I come from a country close to the Balkans and remember the Kosovo intervention.
Mijn land ligt in de buurt van de Balkan en ik kan me de interventie in Kosovo nog herinneren.
close by (ayrıca: close, close to, nearby, near)
They get close enough to kill us, we'll be close enough to kill them.
Als ze dichtbij genoeg zijn om ons te doden, dan zijn wij dichtbij genoeg om hun te doden.
Did it monitor the local elections there at close quarters?
Heeft hij de gemeenteraadsverkiezingen van dichtbij gevolgd?
These are events that we have witnessed from relatively close-by in Chechnya.
Dat zijn zaken die wij in Tsjetsjenië eigenlijk van tamelijk dichtbij hebben gezien.

Hollandaca' de "close by" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAuthorities are keeping the farm under close surveillance and it has been closed.
De autoriteiten hebben de boerderij afgesloten en onder streng toezicht gesteld.
EnglishMr President, I shall draw to a close so that you do not have to ask me to stop.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal nu afsluiten zodat u me niet hoeft te onderbreken.
EnglishMr Brok's assumption is based on close ties between NATO and the European Union.
De heer Brok gaat uit van een vervlechting tussen de NAVO en de Europese Unie.
EnglishThis resource must be managed as close as possible to the point of consumption.
Deze hulpbron moet zo dicht mogelijk bij de plaats van verbruik beheerd worden.
EnglishWe would like to close by thanking Mrs Damião for the work she has carried out.
Tot slot willen wij mevrouw Damião toch bedanken voor het door haar geleverde werk.
EnglishThis of course involves very close attention being paid to the political criteria.
Vanzelfsprekend wordt daarbij veel aandacht besteed aan de politieke criteria.
EnglishThe results are to be achieved through close cooperation with the social partners.
Wij moeten nauw met de sociale partners samenwerken om resultaten te bereiken.
EnglishThey contain just a hand that will open and close, a wrist rotator and an elbow.
Ze bestaan uit een hand die opent en sluit, een polsrotator en een elleboog.
EnglishBut we can touch each other, taste each other perhaps, if we get close enough.
We kunnen elkaar aanraken, misschien zelfs proeven, als we dicht genoeg komen.
EnglishAs far as I know, there are no nuclear power stations in Poland to close down.
Voor zover ik weet zijn er in Polen geen kerncentrales die gesloten zullen worden.
EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Ik heb mevrouw Malmström in zekere zin horen opperen er een einde aan de maken.
EnglishThe European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
Men verwijt de Europese Commissie dat zij daar te weinig toezicht op heeft gehouden.
EnglishEthical decisions should be taken as close as possible to the level of the citizen.
Ethische beslissingen dienen zo dicht mogelijk bij de burger plaats te vinden.
EnglishI hope that the matter will be brought to a close under this British Presidency.
Ik hoop dat het onder het Britse voorzitterschap tot een overeenkomst komt.
EnglishI welcome close coordination of Member States in negotiation inside the IMF.
- Ik juich nauwe coördinatie van de lidstaten bij onderhandelingen in het IMF toe.
EnglishAs it turns out the part of Ireland in which I was born is very close to Cornwall.
Het toeval wil dat het deel van Ierland waar ik vandaan kom dicht bij Cornwall ligt.
EnglishAnimals should always be slaughtered close to the place where they were reared.
Dieren moeten altijd worden geslacht vlakbij de plaats waar ze zijn gefokt.
EnglishThe European Union will continue to take a close interest in Macao after 19 December.
De Europese Unie zal zich na 19 december sterk blijven interesseren voor Macao.
EnglishI compiled the Green Paper in close cooperation with Commissioner Vitorino.
Ik heb het Groenboek in nauwe samenwerking met commissaris Vitorino opgesteld.
EnglishWe shall pay close attention to developments in this area by the end of the year.
Wij zullen de ontwikkelingen de rest van het jaar goed in de gaten houden.