"alongside" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"alongside" Hollandaca çeviri

EN alongside
volume_up
{zarf}

alongside
Then you could bring in the political communities alongside the business communities, to work with the administrations to create this new transatlantic relationship.
Dan zou u de politieke wereld langszij de zakenwereld kunnen brengen teneinde met de regeringen samen te werken voor het tot stand brengen van dit nieuwe transatlantische partnerschap.

"alongside" için eşanlamlılar (İngilizce):

alongside
English

Hollandaca' de "alongside" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMy group also places question marks alongside two specific Commission proposals.
Mijn fractie plaatst ook vraagtekens bij twee concrete voorstellen van de Commissie.
EnglishIt will include important elements of mutual recognition, alongside harmonisation.
Zij omvatten belangrijke elementen als wederzijdse erkenning en harmonisering.
EnglishNaturally, we hope that the entire donor community will stand alongside us.
Wij hopen uiteraard dat de hele donorgemeenschap zich bij ons zal aansluiten.
EnglishFor me, as a liberal, it is always a pleasure to work alongside Mr Evans.
Voor mij als liberaal is het altijd prettig om met de heer Evans samen te werken.
EnglishRather, the Commission is called upon to work alongside the US Government.
Wij dringen bij de Commissie zelfs aan op samenwerking met de Amerikaanse regering.
EnglishI would also like to fight alongside you to achieve a standard for low-energy housing.
Ik zou samen met u voor een norm voor energiezuinige huizen willen vechten.
EnglishWhat is needed is a strong Parliament alongside a strong Commission, Mr Prodi.
Wij willen een sterk Parlement en een sterke Commissie, mijnheer Prodi.
EnglishMr President, I would like to start by thanking those I have worked alongside.
Voorzitter, laat ik beginnen met mijn dank uit te spreken aan het adres van mijn collega's.
EnglishRail transport must be subjected to an honest appraisal that weighs benefits alongside costs.
Het spoorwegvervoer moet worden onderworpen aan een eerlijke kosten-batenanalyse.
EnglishThis minority has however lived peacefully alongside the Muslim majority for decades.
Deze minderheid leeft echter al tientallen jaren vreedzaam samen met de moslimmeerderheid.
EnglishWe have, alongside this, an absolute commitment to the universal service obligation.
Daarnaast wensen wij de verplichting tot universele dienstverlening absoluut te respecteren.
EnglishBy and large the Christians have lived alongside their neighbours for many years in peace.
Over het geheel genomen hebben de christenen jarenlang in vrede met hun buren gewoond.
EnglishConsequently, we must promote peace alongside the UN and the OSCE.
Samen met de VN en de OVSE moet er op die manier gewerkt worden aan de vrede.
EnglishI am very hopeful that they will be alongside the original group within the next 12 months.
Ik verwacht dat het land de komende twaalf maanden de oorspronkelijke groep zal inhalen.
EnglishAlongside this, we will also be addressing an oral question to the Commission in Strasbourg.
We zullen tevens een mondelinge vraag hierover stellen aan de Commissie in Straatsburg.
EnglishIt would also have been nice if Slovenia, Latvia and Lithuania could have been alongside them.
Mooi was echter geweest indien ook Slovenië, Letland en Litouwen erbij geweest waren.
EnglishAlongside it will work a subcommittee comprising experts proposed by the Member States.
Daarnaast moet er een subcomité zijn bestaande uit door de lidstaten aangewezen deskundigen.
EnglishForced prostitution takes place alongside all big events, and not only sports events.
Gedwongen prostitutie komt bij alle grote evenementen voor en niet alleen bij sportevenementen.
EnglishAlongside this, new initiatives, including the Lisbon agenda, have been taken.
Ook zijn er nieuwe zaken, zoals de Lissabon-agenda, aangevat.
EnglishAlongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
Samen met Piet Dankert hebben wij ons daarvoor ingespannen.