"acquis communautaire" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"acquis communautaire" Hollandaca çeviri

NL

"acquis communautaire" İngilizce çeviri

volume_up
acquis communautaire {het}

EN acquis communautaire
volume_up
{isim}

1. Siyaset

acquis communautaire
volume_up
acquis communautaire {het}
Cyprus will have no trouble adjusting to the acquis communautaire.
Cyprus zal zich probleemloos kunnen aanpassen aan het acquis communautaire.
We observe that in this area no " acquis communautaire ' exists in Europe.
Wij stellen vast dat er in Europa geen acquis communautaire op dat terrein bestaat.
The whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.
De voorwaarde voor de tenuitvoerlegging van het acquis communautaire is niet voorhanden.
acquis communautaire
Community law, the 'acquis communautaire ' and European unity are based upon European law.
Gemeenschapsrecht, " acquis communautaire ", Europese eenheid zijn gebaseerd op Europees recht.

Hollandaca' de "acquis communautaire" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey lie at its very heart and consist of much more than the acquis communautaire.
Ze zijn het hart ervan en omvatten veel meer dan alleen maar het acquis.
EnglishThe candidates really must be helped to come up to the level of the acquis communautaire.
De kandidaat-landen hebben alle steun nodig om aan de toetredingscriteria te voldoen.
EnglishIt is just that the acquis communautaire cannot be applied in one part of Cyprus.
Op grond van de genomen besluiten treedt geheel Cyprus toe.
EnglishThat is not a disadvantage; basically it is also part of adopting the acquis communautaire.
Zo nemen zij geen extra last, maar eigenlijk een deel van het communautaire acquis op zich.
EnglishThis is a part of the acquis communautaire that has to be adopted without transitional periods.
Dit is een onderdeel van het acquis dat zonder overgangstermijnen moet worden overgenomen.
EnglishThe answer is the implementation of the acquis communautaire.
Het antwoord ligt in de toepassing van de communautaire regelgeving.
EnglishFirstly, under no circumstances must flexibility affect the existing acquis communautaire.
In de eerste plaats mag die flexibiliteit in geen geval het bestaande communautaire acquis aantasten.
EnglishPublic administration has been reformed so that the EU's acquis communautaire can be implemented.
Het openbaar bestuur is hervormd om de communautaire regelgeving ten uitvoer te kunnen leggen.
EnglishApart from the media sector, these are areas in which the acquis communautaire is modest.
Met uitzondering van de audiovisuele sector zijn dit gebieden waar het communautaire acquis beperkt is.
EnglishLet us all stop asking them for things that do not fall within the scope of the acquis communautaire.
Laten wij ophouden van de kandidaten zaken te eisen die buiten de communautaire wetten liggen!
EnglishThis Charter should form part of the acquis communautaire.
Dit Handvest dient deel uit te maken van het communautair acquis.
EnglishWhat are the odds of the candidate member states actually complying with the EU's acquis communautaire?
Wat zijn de mogelijkheden van de kandidaat-lidstaten om daadwerkelijk aan het EU-acquis te voldoen?
EnglishThe Charter therefore, I am convinced, properly belongs to the political acquis communautaire.
Ik ben ervan overtuigd dat het Handvest zo volledig in het politieke communautaire acquis zal worden opgenomen.
EnglishFor applicant countries it involves introducing the acquis communautaire in the field of justice and home affairs.
De lidstaten moeten zorgen voor invoering van " acquis " op juridisch en binnenlands gebied.
EnglishFirst position: Parliament claims recognition of the institution of the Convention as its victory and as acquis communautaire.
Eerste standpunt: het Parlement wil dat de Conventie als instelling wordt erkend.
EnglishThis is clearly at odds with the acquis communautaire.
Dat is overduidelijk in strijd met het communautair acquis.
EnglishIt cannot therefore, as the rapporteur proposes, be applied to the MEDA Regulation, which belongs to the acquis communautaire.
Dat kan dus niet, zoals de rapporteur voorstelt, op de MEDAverordening worden toegepast.
EnglishThe Union's centralism, bureaucracy and long-winded acquis communautaire are important reasons for this.
Het centralisme van de Unie, de bureaucratie en de ingewikkelde regelgeving zijn hier de directe redenen voor.
EnglishThis way these countries will be able to quickly take over the acquis communautaire.
De rol van de stichting opleiding bij toetreding van nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa wordt echter nog steeds onderbenut.
EnglishThat is a violation of the acquis communautaire.
Dat is dus een overtreding van het communautair acquis.