"workplace" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"workplace" Fince çeviri

EN workplace
volume_up
{isim}

workplace (ayrıca: situation, work, workspace, workstead)
It is equally important to give retraining opportunities to those in the existing workplace.
Yhtä tärkeää on antaa uudelleenkoulutusmahdollisuuksia niille, joilla on työpaikka.
If you have special software that is required or installed by your workplace, it could be part of the problem.
Jos sinulla on työpaikkasi vaatimaa tai asentamaa erityisohjelmistoa, ongelma voi liittyä siihen.
Finally, I would like to say that the car industry is an important workplace, an often predominantly male workplace, and it has our full support.
Lopuksi toteaisin, että autoteollisuus on merkittävä työllistäjä ja usein hyvin miesvaltainen työpaikka, ja se saa täyden tukemme.

"workplace" için eşanlamlılar (İngilizce):

workplace
English

Fince' de "workplace" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPassable roads are required, which provide access to school and the workplace.
Tarvitaan kulkukelpoisia teitä, jotka tarjoavat yhteyden kouluun ja työpaikalle.
EnglishEfforts to ensure health and safety in the workplace are also very important.
Ponnistukset työterveyden ja työturvallisuuden puolesta ovat myös hyvin tärkeitä.
EnglishIn Europe, 40-50% of women have experienced sexual harassment in the workplace.
Seksuaalista häirintää työpaikalla on kokenut 40-50 prosenttia EU:n naisista.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, people are still dying at the workplace.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, ihmisiä kuolee edelleen työpaikoilla.
EnglishParliament is proposing that the plans for equality in the workplace be adopted.
Parlamentti ehdottaa, että otetaan käyttöön työpaikkakohtaiset tasa-arvosuunnitelmat.
EnglishA dialogue is in the interests of trade unionists and workplace environments.
Vuoropuhelu on ammattiliittojen jäsenten etu ja hyväksi myös työympäristölle.
EnglishWe need to fight discrimination wherever it is found not just in the workplace.
Syrjintää on torjuttava kaikkialla, missä sitä esiintyy, eikä pelkästään työpaikalla.
EnglishWhat is the price paid for a lack of hygiene and safety in the workplace?
Minkälainen hinta maksetaan hygienian ja turvallisuuden puutteesta työpaikoilla?
EnglishIt is necessary to ensure gender equality and social rights in the workplace.
On varmistettava sukupuolten tasa-arvo ja sosiaaliset oikeudet työpaikoilla.
EnglishThis type of authentication is typically used when connecting to a workplace network.
Tällaista todennusta käytetään yleensä muodostettaessa yhteyttä työpaikan verkkoon.
EnglishAs we know, it is in the workplace where law and practice differ the most.
Kuten tiedämme, laki ja käytäntö ovat kauimpana toisistaan juuri työpaikoilla.
EnglishUnemployment and recession risk widening the gap between men and women in the workplace.
Työttömyys ja lama uhkaavat lisätä kuilua miesten ja naisten välillä työpaikalla.
EnglishPart of this goal is about getting more women back into the workplace.
Tämän päämäärän mukaisesti myös useammat naiset on saatava palaamaan työelämään.
EnglishLegislation on sexual equality in the workplace goes back thirty years.
Sukupuolten tasa-arvoa työpaikoilla alettiin ajaa kolmekymmentä vuotta sitten.
EnglishIn the past, doing that sort of thing got a lot done on the workplace protection front.
Työsuojelua on edistetty merkittävästi tällaisilla asioilla menneisyydessä.
EnglishI naturally support the amendments tabled by my colleagues concerning health in the workplace.
Kannatan luonnollisesti kollegojeni jättämiä työterveyttä koskevia tarkistuksia.
EnglishIt is no longer enough to educate for the immediate needs of the workplace.
Kouluttautuminen työpaikkojen "just in time" -tarpeeseen ei enää riitä.
EnglishTap or click Set up a new connection or network, then tap or click Connect to a Workplace.
Valitse Määritä uusi yhteys tai verkko ja valitse sitten Muodosta yhteys työpaikkaan.
EnglishMandatory legislation must be adopted in order to encourage equality in the workplace.
On säädettävä velvoittavia lakeja tasa-arvon edistämiseksi työelämässä.
EnglishThis also involves our protecting their rights as employees and their rights in the workplace.
Tämä tarkoittaa, että meidän on suojeltava myös heidän oikeuksiaan työntekijöinä.