"workable" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"workable" Fince çeviri

EN workable
volume_up
{sıfat}

workable (ayrıca: functional, operational, working)
volume_up
toimiva {sıf.}
We have an efficient, workable, effective system of agricultural merchants.
Meillä on tehokas, toimiva maataloustuotteiden myyntijärjestelmä.
It is vital that we have a workable and effective contingency plan in place.
On tärkeää, että meillä on nyt toimiva ja tehokas varautumissuunnitelma.
I believe that the report tabled by Mrs Balzani is a workable compromise.
Mielestäni jäsen Balzanin laatima mietintö on toimiva kompromissiratkaisu.
workable (ayrıca: operable, practicable, usable, doable)
Mielestäni tämä on hyvä, käyttökelpoinen kompromissi.
REACHistä tulee käyttökelpoinen.
The European Court of Justice's ruling in the Ferring case is a workable basis on which to evaluate state aid and public services.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa ajettava Ferringin asia on käyttökelpoinen perusta valtiontukien ja julkisten palvelujen arvioimiseksi.

"workable" için eşanlamlılar (İngilizce):

workable

Fince' de "workable" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAll in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
Kaiken kaikkiaan pidän tätä tasapainoisena ja toimivana kantana parlamentille.
EnglishAs rapporteur, I have endeavoured to propose and achieve workable solutions.
Esittelijänä olen pyrkinyt esittämään ja saavuttamaan käyttökelpoisia ratkaisuja.
EnglishThe French model could offer a workable, viable solution for the immediate future.
Ranskan malli voisi olla sopiva ja elinkelpoinen ratkaisu lähitulevaisuutta varten.
EnglishIn my view the Commission's proposal is broadly acceptable and the most workable approach.
Mielestäni komission ehdotus on laajasti hyväksyttävissä ja toimivin vaihtoehto.
EnglishMr President, it is important that we have transparent, workable directives.
Arvoisa puhemies, on tärkeää, että direktiivimme ovat avoimia ja toimivia.
EnglishWe interpret what we see, select the most workable of the multiple choices.
Tulkitsemme näkemäämme valitsemalla toimivimman monista mahdollisuuksista.
EnglishI had to ask, will it remain workable, in the way that it is now, in the future?
Minun oli kysyttävä, pysyykö se toimivana, sellaisena kuin se on nyt, myös tulevaisuudessa.
EnglishSo you have to try and make rules that are workable and realistic.
Niinpä on pyrittävä laatimaan sääntöjä, jotka ovat toimivia ja realistisia.
EnglishWe all need better energy efficiency, but let us have solutions that are workable.
Me kaikki tarvitsemme parempaa energiatehokkuutta, mutta ratkaisujen täytyy olla toimivia.
EnglishI therefore feel that the current definition of vodka is workable and sufficient.
Pidänkin vodkan nykyistä määritelmää käyttökelpoisena ja riittävänä.
EnglishHe has achieved a workable compromise under really difficult conditions.
Olemme saavuttaneet käyttökelpoisen kompromissin hyvin vaikeissa oloissa.
EnglishI am sure that we will achieve workable compromises in the next round.
Olen varma, että ensi kierroksella saamme aikaan kestäviä sopuratkaisuja.
EnglishIt is very important that the legislation we produce here is workable and practicable.
On erittäin tärkeää, että täällä laatimamme lainsäädäntö on käyttö- ja toteuttamiskelpoista.
EnglishBut to do that effectively, the structure of such a tribunal must be transparent and workable.
Tätä varten tuomioistuimen rakenteen täytyisi kuitenkin olla selkeämpi ja toimivampi.
EnglishIn order to be effective, we must have workable instruments for fighting terrorism.
Terrorismin tehokkaaseen torjuntaan tarvitaan toimivat välineet.
EnglishWe therefore need initiatives for a workable European law on cartels.
Sen vuoksi tarvitsemme aloitteita, jotka koskevat toimivaa eurooppalaista kartellioikeutta.
EnglishWe therefore need clear, workable and comprehensible models.
Sen vuoksi me tarvitsemme selkeitä ja toimivia malleja, ymmärrettäviä malleja.
EnglishThe fact is that Schengen is not yet a fully workable system.
Tosiasia on, että Schengen ei ole vielä täysin toimintakykyinen järjestelmä.
EnglishThe Commission's proposal puts forward a workable limit in this regard.
Komission ehdotus sisältää tältä osin käyttökelpoisen raja-arvon.
EnglishThat is the only workable way of combining fiscal discipline and economic growth.
Se on ainoa toteuttamiskelpoinen tapa julkisen talouden kurinalaisuuden ja talouskasvun yhdistämiseksi.