"work stage" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"work stage" Fince çeviri

EN work stage
volume_up
{isim}

work stage

Fince' de "work stage" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAt this stage the work focuses on the quality of the partial or full notifications.
Tässä vaiheessa työssä keskitytään osittaisten tai täydellisten ilmoitusten laatuun.
EnglishDevelopment work on the next stage of Europol must not then be delayed.
Tällöin kehitystyön ei saa jäädä jälkeen Europolin uusista vaiheista.
EnglishPreparatory work for Stage Three proceeded as planned in 1997.
Talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta koskeva valmisteleva työ sujui vuonna 1997 suunnitelmien mukaan.
EnglishNo software is required for Device Stage to work.
Device Stage ei edellytä toimiakseen mitään erityistä ohjelmistoa.
EnglishWe must welcome the fact that, ultimately, nothing has compromised the conclusion of your work at this late stage.
Meidän on oltava tyytyväisiä siihen, että loppujen lopuksi mikään ei estänyt työnne saattamista päätökseen.
EnglishWe all have to do it at some stage: work, that is!
EnglishThe Commission believes that at this stage the work of the IMO to improve standards should be the priority.
Komissio katsoo, että tässä vaiheessa on asetettava etusijalle Kansainvälisen merenkulkujärjestön toimet standardien kehittämiseksi.
EnglishWe are at a preparatory work stage.
EnglishBut for a program to work with Device Stage, it must have a sync plug-in that allows Device Stage to interact with the program.
Ohjelma toimii Device Stagen kanssa vain, jos olet asentanut synkronointilaajennuksen, joka sallii Device Stagen käyttää ohjelmaa.
EnglishRelevant working committees were put to work even at the stage of preparing for the Barcelona Summit in November 2005.
Asianmukaisten työryhmien toimintaa käynnistettiin jo siinä vaiheessa, kun marraskuussa 2005 järjestettyä Barcelonan huippukokousta suunniteltiin.
EnglishDespite being at an experimental stage, its work in the Canary Islands, in the large area of sea surrounding the Canary Islands, has been effective.
Vaikka kyse onkin koevaiheesta, viraston toiminta Kanarian saarilla ja niitä ympäröivällä laajalla merialueella on ollut tehokasta.
EnglishWe are already giving thought to how this mechanism might work, but at this stage, before proposing anything, we want to listen.
Pohdimme jo erilaisia tämän välineen toteuttamista koskevia vaihtoehtoja, mutta tässä vaiheessa meistä on järkevämpää järjestää kuulemisvaihe ennen ehdotuksen antamista.
EnglishMr President, Commissioner, I think that we need to congratulate Mrs Pack, the rapporteur, for her work on the second stage of the Socrates programme.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, mielestäni on välttämätöntä onnitella esittelijä Packia hänen tekemästään työstä, joka koskee Sokrates-ohjelman toista vaihetta.
EnglishMoreover, and under these circumstances, it would be advisable, at least at this stage, to work on the assumption that we will be retaining the self-imposed ceiling of 20% of Category 5 expenditure.
Lisäksi näissä olosuhteissa olisi ainakin tässä vaiheessa suotavaa toimia olettaen, että säilytämme itse määrittelemämme 20 prosentin enimmäismäärän otsakkeen 5 menoissa.