"work safety" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"work safety" Fince çeviri

EN work safety
volume_up
{isim}

work safety

Fince' de "work safety" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI am therefore opposed to Amendment 40, because it would undermine safety at work.
Tämän vuoksi vastustan tarkistusta 40, jolla heikennettäisiin työturvallisuutta.
EnglishIt is important for the coal industry to provide work safety and health conditions.
Työturvallisuuden ja -terveyden varmistaminen kivihiiliteollisuudessa on tärkeää.
EnglishOf course I support Parliament's new emphasis on health and safety at work.
Kannatan tietenkin parlamentin uutta panostusta työterveyteen ja -turvallisuuteen.
EnglishThe EU has had legislation for a long time regarding health and safety at work.
EU:ssa on jo pitkään ollut käytössä työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö.
EnglishCommunity strategy on health and safety at work 2007-2012 (debate)
Yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007-2012 (keskustelu)
EnglishCommunity statistics on public health and health and safety at work (
Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat yhteisön tilastot (
EnglishDisqualification has proved an effective tool in the work of improving road safety.
Ajokielto on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi tieliikenneturvallisuuden parantamisessa.
EnglishCommunity statistics on public health and health and safety at work (vote)
Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat yhteisön tilastot (äänestys)
EnglishLast month we adopted a strategy on health and safety at work.
Viime kuussa hyväksyimme työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan strategian.
EnglishWe are talking about health and safety at work and working hours in particular.
Me olemme kiinnostuneita turvallisuudesta ja terveydestä työpaikoilla sekä erityisesti työajoista.
EnglishThat is good for competition, for the price of repair work, for road safety and for consumers.
Se on hyväksi kilpailulle, korjaustöiden hinnalle, tieturvallisuudelle ja kuluttajille.
EnglishAs MEPs we therefore have a great responsibility to work for greater safety on the roads.
Meillä on Euroopan parlamentin edustajina suuri vastuu liikenneturvallisuuden edistämisestä.
EnglishWhen we refer to safety at work, we automatically think of the structures already in place.
Kun puhumme työpaikkojen turvallisuudesta, ajattelemme automaattisesti nykyisiä rakenteita.
EnglishWe should recognise this in some way if we want better health and safety at work.
Meidän olisi tunnustettava tämä jollain tavalla, jos haluamme lisätä työterveyttä ja työturvallisuutta.
EnglishWe think, however, that the EU is being given a disproportionate role in road safety work.
Katsomme kuitenkin, että EU:lle annetaan kohtuuton rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa.
EnglishThe safety debate and the safety work must therefore have a very wide agenda.
Turvallisuuskeskustelussa ja turvallisuutta koskevassa työssä on siksi oltava erittäin laaja asialista.
EnglishWhat it would mean is deregulation in an area as sensitive as health and safety at work.
Se merkitsisi sääntelyn poistamista niinkin hienosyiseltä alalta kuin työterveys ja -turvallisuus.
EnglishThe employer should consider money spent on safety at work as an investment.
Työnantajien pitäisi nähdä työterveyskulut investointina.
EnglishMr President, the Commission document on health and safety at work is a good document.
Arvoisa puhemies, työterveyttä ja työturvallisuutta käsittelevä komission asiakirja on hyvä asiakirja.
EnglishWe are only responsible for health and safety at work.
Me vastaamme vain työterveydestä ja -turvallisuudesta. Ongelma piilee tässä.