"work plan" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"work plan" Fince çeviri

EN work plan
volume_up
{isim}

We had wanted to make faster progress, and we want the Directive to define a work plan, including for the products that are responsible for 40% of carbon dioxide emissions.
Halusimme edistyä nopeammin, ja haluamme, että direktiivissä määritellään toimintasuunnitelma myös niitä tuotteita varten, joiden osuus hiilidioksidipäästöistä on 40 prosenttia.

Fince' de "work plan" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI urge this House and the Council to speed up their work on this plan.
Niinpä kehotan parlamenttia ja neuvostoa vauhdittamaan töitä tässä asiassa.
EnglishWe need very practical and precise commitments, a work plan.
Tarvitsemme hyvin käytännöllisiä ja täsmällisiä sitoumuksia ja työsuunnitelmaa.
EnglishPerhaps, however, we should bear this in mind so that we can plan our work better.
Ehkä meidän kuitenkin pitäisi harkita tätä asiaa, jotta voisimme järjestää työmme paremmalla tavalla.
EnglishProgress annual plan of work for 2010 and list of activities by policy section (vote)
Progress-ohjelman vuotuinen työohjelma vuodeksi 2010 ja toiminnan jakautuminen osa-alueittain (äänestys)
EnglishI think we do not have any further problems with this, and I hope that the action plan will work.
En usko, että meillä on sen suhteen ongelmia. Toivon, että toimintasuunnitelmasta on hyötyä.
EnglishThe ECDC work plan for 2008 includes antimicrobial resistance among its priority actions.
Mikrobilääkeresistenssi sisältyy ECDC:n vuoden 2008 toimintasuunnitelmaan yhtenä ensisijaisena toimena.
EnglishThis is a key objective in our joint work action plan.
Tämä on eräs yhteisen toimintasuunnitelmamme keskeisimmistä tavoitteista.
EnglishI request the competent Commissioners to propose a work plan in this respect urgently.
Pyydän, että asiasta vastaavat komission jäsenet ehdottaisivat mahdollisimman pian asiaa koskevaa työsuunnitelmaa.
EnglishMr President, you were very quick in drawing up the work plan.
Arvoisa puhemies, laaditte työsuunnitelman hyvin nopeasti.
EnglishThe Polish Government has already started intensive work on this plan, but the key factor is time.
Puolan hallitus on jo aloittanut intensiivisen työn tämän suunnitelman vuoksi, mutta tärkein ongelma on aika.
EnglishI hope it is because his staff are still hard at work on such a plan.
Toivon tämän johtuvan siitä, että hänen henkilökuntansa tekee yhä kovasti töitä tällaisen suunnitelman laatimiseksi.
EnglishOn the issues Ms Hall mentioned, a recasting of the Buildings Directive is in this year's work plan.
Esittelijä Hallin mainitsemista asioista rakennusdirektiivin uudelleenmuotoilu on tämän vuoden työsuunnitelmissa.
EnglishI also wish to thank Mr Varela Suanzes-Carpegna for his good work on the hake plan.
Lisäksi haluan kiittää parlamentin jäsentä Varela Suanzes-Carpegnaa ansiokkaasta työstä kummeliturskaa koskevan suunnitelman hyväksi.
EnglishWe intend establishing a multi-annual work plan.
Aiomme käynnistää monivuotisen työsuunnitelman.
EnglishOn the basis of a mid-term review, we have presented you with a timetable and work plan for the coming years.
Teollisuuspolitiikan väliarvioinnin perusteella olemme esittäneet teille aikataulun ja työsuunnitelman tuleviksi vuosiksi.
EnglishI welcome the reference in the Commission’s work programme to Plan D for democracy, dialogue and debate.
Suhtaudun myönteisesti komission työohjelmassa mainittuun kansanvaltaa, kuuntelemista ja keskustelua koskevaan K-suunnitelmaan.
EnglishThe Council conclusions in January indicated that the EU is developing a 'work plan' for a lasting ceasefire.
Neuvoston tammikuussa tekemissä päätelmissä ilmaistiin, että EU on kehittämässä kestävää tulitaukoa koskevaa "työsuunnitelmaa".
EnglishThis year we have to finalise our work on the plan of action for fighting organised crime.
Tänä vuonna meidän on myös saatettava loppuun työ, joka liittyy kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun toimintasuunnitelmaan.
EnglishDo we already have a plan to work with?
EnglishNow, most of us work in open plan offices, without walls, where we are subject to the constant noise and gaze of our coworkers.
Useimpien työpaikkana on avokonttori ilman seiniä, jossa ollaan jatkuvasti melulle ja kollegoiden katseille alttiina.