"work permit" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"work permit" Fince çeviri

EN work permit
volume_up
{isim}

work permit
If so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.
Jos työlupa tarvitaan, muista, että sitä koskeva hakemus saatetaan myös hylätä.
I now turn to the directive establishing a single permit, which merges the residence permit and the work permit.
Käsittelen nyt yhdistelmälupaa koskevaa direktiiviä, jolla yhdistetään oleskelu- ja työlupa.
I think that this European work permit will resolve the whole range of problems linked to illegal immigration which Europe is facing.
Uskon, että tämä eurooppalainen työlupa ratkaisee monia Euroopalle laittomasta maahanmuutosta aiheutuvia ongelmia.
work permit

"work permit" için eşanlamlılar (İngilizce):

work permit

Fince de "work permit" için benzer çeviriler

work isim
to work fiil
permit isim
Finnish
to permit fiil
Finnish

Fince' de "work permit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSelf-employed workers should not require a work permit within the EU.
Itsenäisiltä ammatinharjoittajilta ei saa vaatia työlupaa EU:n alueella.
EnglishFor example, journalists must now apply for a work permit before they are allowed to write.
Niinpä toimittajien pitää nyt anoa työkorttia saadakseen kirjoittaa.
EnglishThe second directive and report on a standard residence and work permit moves in the same direction.
Toinen direktiivi ja mietintö yhdistetystä työ- ja oleskeluluvasta on samansuuntainen.
EnglishBut he is unable to get a work permit and has to return to Romania.
Hän ei kuitenkaan saa työlupaa, joten hänen on palattava Romaniaan.
EnglishWe should have a proper, on-demand work permit scheme, especially for skilled workers.
EU:lla pitäisi olla asianmukainen kysyntään perustuva työlupajärjestelmä etenkin ammattitaitoiselle työvoimalle.
EnglishThe idea of combining a residence permit and a work permit is good.
Ajatus oleskelu- ja työluvan yhdistämisestä on hyvä.
EnglishHowever, some EU citizens still need a work permit to become an employee in certain EU countries.
Eräiden EU-maiden kansalaiset tarvitsevat kuitenkin edelleen tiettyihin EU-maihin työluvan työntekoa varten.
EnglishYou will not need a work permit, even to work full-time.
Et tarvitse työlupaa, vaikka olisit töissä kokoaikaisesti.
EnglishAs an EU national, you can live and work in another EU country without needing a work permit.
Koska olet EU:n kansalainen, sinulla on oikeus muuttaa asumaan ja työskentelemään toiseen EU-maahan ilman työlupaa.
EnglishTo work in these countries, you will need a work permit.
Näissä maissa työskentelyä varten tarvitset työluvan.
EnglishThis should provide workers in third countries with a much simpler system for a single work and residence permit.
Se tarjoaisi kolmansien maiden työntekijöille paljon yksinkertaisemman järjestelmän yhdistämällä työ- ja oleskeluluvan.
EnglishA proper visa and work permit regime is also important for circus workers, as the circus really is without borders or frontiers.
Sirkustyöläisten kannalta tärkeitä ovat myös asianmukaiset viisumi- ja työlupajärjestelmät, sillä sirkus ei tunne rajoja.
EnglishIt is not about a work permit.
EnglishIn addition, the directive provides for a system with a single simplified application procedure for a residence and work permit.
Lisäksi direktiivillä säädetään järjestelmästä, jossa oleskelu- ja työlupaa haetaan yksinkertaistetulla yhden hakemuksen menettelyllä.
EnglishYou won't need a work permit.
EnglishDo I need a work permit?
EnglishFor this reason, I also support the proposal for a directive which aims to establish a single application procedure for a single residence and work permit.
Kannatan tästä syystä direktiiviehdotusta, jolla pyritään luomaan yhden hakemuksen menettely yhdelle oleskelu- ja työluvalle.
EnglishEXCEPTION — Austria and Germany apply restrictions on temporary work in certain sectors — so you might need a work permit for your posting.
POIKKEUS [mdash] Saksa ja Itävalta rajoittavat tilapäistä työskentelyä eräillä aloilla, joten saatat tarvita työluvan ulkomaankomennustasi varten.
EnglishIllegal immigration will be trivialised if, in future, every illegal immigrant is seen simply as a person without a valid work permit.
Laitonta maahanmuuttoa väheksytään, jos vastaisuudessa jokainen laiton maahanmuuttaja nähdään pelkästään henkilönä, jolla ei ole voimassa olevaa työlupaa.
EnglishAs an EU national, you're entitled to work — for an employer or as a self-employed person — in any EU country without needing a work permit.
EU:n kansalaisena sinulla on oikeus työskennellä toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana missä tahansa EU-maassa ilman erillistä työlupaa.