"work experience" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"work experience" Fince çeviri

EN work experience
volume_up
{isim}

work experience
I must stress that what we are talking about here is the work experience.
Korostan, että puheenaiheenamme on nyt työkokemus.
Authorities must also recognise work experience gained in other EU countries under the same conditions as experience acquired domestically.
Viranomaisten on tunnustettava myös toisessa EU-maassa hankittu työkokemus samoin ehdoin kuin kotimaassa hankittu työkokemus.
Young people with just a little work experience are in a worse off position in the labour market, especially when it comes to staff cuts.
Nuoret, joilla on vain vähäinen työkokemus, ovat työmarkkinoilla heikommassa osassa, etenkin henkilöstövähennyksissä.

Fince' de "work experience" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAccording to the statistics, SOLVIT is looked after by just one individual on work experience.
Tilastojen mukaan SOLVIT-verkostosta huolehtii vain yksi töissä oleva henkilö.
EnglishThe correct interpretation, as I understand it is 'Arbeitserfahrung ' , which is work experience.
Käsittääkseni oikea tulkinta on 'Arbeitserfahrung' , joka tarkoittaa työkokemusta.
EnglishI myself spent a day on work experience on a film set in Glasgow during the summer.
Vietin kesällä yhden päivän hankkimalla työkokemusta Glasgow’ssa filmattavan elokuvan kuvauksissa.
EnglishAfter my work experience, I went to graduate school at UC Berkeley.
Työkokemukseni jälkeen menin opiskelemaan Berkleyn yliopistoon.
EnglishThat ability is the fruit of knowledge acquired, either through training or through work experience.
Tämä kyky on hankitun tiedon hedelmä, olipa se hankittu koulutuksen tai työkokemuksen avulla.
EnglishThis job shortage also translates into a shortage of work placement and work experience places.
Työpaikkojen puute merkitsee myös harjoittelupaikkojen ja työkokemuksen hankkimispaikkojen puutetta.
EnglishI gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.
Katselin kateellisena opiskelutovereitani, jotka saivat mahdollisuuden lähteä Pariisiin hankkimaan työkokemusta.
EnglishThe cofinancing of such work experience stints should become an integral component of university budgets.
Tällaisten työharjoittelujaksojen yhteisrahoituksen tulisi kuulua kiinteänä osana korkeakoulujen talousarvioon.
EnglishFor the more junior A-grades, young people with little or no work experience were recruited.
Alimmille ura-alueille, siis A-virkamiehiksi, on rekrytoitu työkokemusta vailla olevia tai vähän työkokemusta omaavia nuoria.
EnglishHowever, when someone has just left school or university, they cannot have already gained such work experience.
Kun joku on kuitenkin juuri valmistunut koulusta tai yliopistosta, hän ei ole voinut hankkia sellaista työkokemusta.
EnglishWe do not want any special conditions for people who already have work experience and have proved they are reliable.
Emme halua erityisiä ehtoja henkilöille, joilla on jo työkokemusta ja jotka ovat osoittaneet olevansa luotettavia.
EnglishI believe that it’s important to focus on the complete work experience to have a truly successful ergonomic design.
Uskon, että on tärkeää keskittyä työskentelyyn kokonaisuutena, jotta ergonominen muotoilu toimii halutulla tavalla.
EnglishThis is why acquiring initial work experience through traineeships has grown in importance for young people over the years.
Siksi ensimmäisen työkokemuksen hankkiminen harjoittelulla on vuosien mittaan muodostunut nuorille tärkeäksi.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, it has been a great and a pleasant experience to work with several admirable people.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on ollut hieno ja miellyttävä kokemus tehdä työtä useiden ihailtavien henkilöiden kanssa.
EnglishThirdly, financing by businesses of student work experience placements and scientific research which they have ordered.
Kolmanneksi sillä, että yritykset alkaisivat rahoittaa opiskelijoiden työharjoitteluja ja tilaamaansa tieteellistä tutkimusta.
EnglishI was getting work experience.
EnglishI think one problem is that the subjects taught do not match the needs of the labour market, and also there is poor access to initial work experience.
Mielestäni yksi ongelma on se, etteivät opetetut aineet vastaa työmarkkinoiden tarpeita, ja ensimmäisiä työkokemuksia on vaikea saada.
EnglishThis will provide them with remuneration for their work and valuable work experience, which I hope will assist them in their future careers.
Sen avulla voidaan maksaa korvausta heidän työstään ja arvokkaasta työkokemuksestaan, jonka toivon olevan heille avuksi tulevaisuuden työurissa.
EnglishWe must make our workforce more mobile, and that means more resources at a European level for careers advice and for work experience.
Työvoimamme liikkuvuutta on edistettävä, ja se tarkoittaa lisävarojen myöntämistä ammatinvalinnanohjaukseen ja työkokemuksen kartuttamiseen Euroopan tasolla.