"words" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"words" Fince çeviri

volume_up
words {çoğ.}
FI

EN words
volume_up
{çoğul}

words
volume_up
sanat {çoğ.}
Words are frequently recognized incorrectly, for example when you write in the writing pad.
Sanat tunnistetaan usein väärin esimerkiksi kirjoituskentässä kirjoitettaessa.
This would imply deleting the words 'to the use of' and the words 'carriages or' .
Tämä merkitsisi, että sanat " käytön" ja " vaunu- tai" poistetaan.
As far as Parliament is concerned, these are not just hollow words, but words of substance.
Parlamentille nämä sanat eivät ole tyhjiä vaan täynnä merkitystä.

Fince' de "words" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn other words, the Commission is not at liberty to exceed the prescribed limit.
Tämä merkitsee sitä, että komissiolla ei ole mahdollisuutta ylittää näitä rajoja.
EnglishIn other words, we must pay great attention to the enforceability of the rules.
Toisin sanoen meidän on kiinnitettävä suurta huomiota sääntöjen valvottavuuteen.
EnglishIn other words, the report we are adopting today will have long-term consequences.
Tänään hyväksyttävällä mietinnöllä on toisin sanoen pitkän aikavälin seurauksia.
EnglishMr President, your kind words just now about my country have touched me deeply.
Arvoisa puhemies, kauniit kotimaatani koskevat sananne liikuttivat minua syvästi.
EnglishThere are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
Kaikki näyttää hyvältä paperilla, mutta miltä asiat näyttävät todellisuudessa?
EnglishIn other words, the Commission's proposal is good, but it does not go far enough.
Toisin sanoen komission ehdotus on hyvä, mutta siinä ei mennä tarpeeksi pitkälle.
EnglishIn other words, it puts it in the context of the policies of the European Union.
Aseiden vientiä tarkastellaan siinä Euroopan unionin politiikkojen yhteydessä.
EnglishIn other words, the third oil crisis we are experiencing now, is here to stay.
Se merkitsisi nimittäin sitä, että nykyinen kolmas öljykriisi on jatkuva kriisi.
EnglishYou know that there are personal reasons why I am addressing these words to you.
Te tiedätte, että siihen on henkilökohtainen syy, että osoitan puheeni teille.
EnglishThere have been some easy and pious words spread around tonight on working time.
Täällä on tänä iltana lausuttu joitakin kepeitä ja hurskaita sanoja työajasta.
EnglishExactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
Näin on, mutta me äänestämme näiden kahden sanan poistamisesta yksi kerrallaan.
EnglishIn other words, we have all learnt from the mistakes made in this individual case.
Olemme siis kaikki oppineet tässä yksittäisessä tapauksessa tehdyistä virheistä.
EnglishIn other words, the messages sent by the missiles and the bombs are not enough?
Ikään kuin ne viestit eivät olisi tarpeeksi, joita ohjukset ja pommit lähettävät.
EnglishIn other words, the European Union as a global player is the desired solution.
Toisin sanoen Euroopan unioni maailmanlaajuisena toimijana on toivottu ratkaisu.
EnglishFinally, I would like to say a few words about our future action on immigration.
Haluaisin lopuksi sanoa muutaman sanan tulevista toimistamme maahanmuuttoasioissa.
EnglishIn other words, there is quite a lot which has to be adjusted to the up to Kyoto.
Toisin sanoen on paljon sopeutettavaa niihin pohdintoihin, jotka teimme Kiotossa.
EnglishYou talked a lot about having more staff, or in other words having more money.
Puhuitte pitkään henkilökunnan lisäämisestä, toisin sanoen lisärahan tarpeesta.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Ilman toimintaa sanamme yhteisten arvojen edistämisestä ovat pelkkää puhetta.
EnglishIn other words, the proposed Community policy on immigration is a quota policy.
Toisin sanoen ehdotetaan yhteisön maahanmuuttopolitiikaksi kiintiöpolitiikkaa.
EnglishEven if there is no bouquet of flowers, the words themselves are bouquet enough.
Vaikka kukkakimppua ei olekaan, sanoissa itsessään on kukkakimppua tarpeeksi.