"well-being" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"well-being" Fince çeviri

EN well-being
volume_up
{isim}

well-being (ayrıca: comfort, prosperity, weal, welfare)
Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
Kansalaistemme terveys ja hyvinvointi on tietenkin ensisijaisen tärkeää.
It should be based on solid foundations of sustainable well-being for Europeans.
Sen vakaana perustana pitäisi olla eurooppalaisten kestävä hyvinvointi.
Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
Tietenkin kansalaisten terveys ja hyvinvointi on kaikkein tärkeintä.

"well-being" için eşanlamlılar (İngilizce):

well-being

Fince de "well-being" için benzer çeviriler

well isim
well sıfat
well zarf
well ünlem
to well fiil
being isim
to be fiil

Fince' de "well-being" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe strategy should also include measures to promote the well-being of families.
Strategiaan tuleekin sisällyttää toimia perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
EnglishThis is right and proper, as it involves the family and the well-being of children.
Se on oikein ja asianmukaista, koska kyse on perheestä ja lasten hyvinvoinnista.
EnglishWe will be able to export well-being and stability, to quote the Commissioner.
Komission jäsentä lainatakseni voimme viedä muihin maihin hyvinvointia ja vakautta.
EnglishArtistic education is a vector of well-being, creativity and social integration.
Taidekasvatus edistää hyvinvointia, luovuutta ja sosiaalista integraatiota.
English(PT) Access to water is essential for life, health, food, well-being and development.
(PT) Ilman vettä ei ole elämää, terveyttä, ravintoa, hyvinvointia eikä kehitystä.
EnglishHe founded new monasteries and championed the social well-being of the public.
Hän on perustanut uusia luostareita ja taistellut kansalaisten hyvinvoinnin puolesta.
EnglishThe Treaty of Rome says the Community exists for the well-being of its citizens.
Rooman sopimuksessa lukee, että yhteisö on olemassa kansalaistensa hyvinvointia varten.
EnglishEU policy should be dedicated to the well-being of all its citizens, not just the rich.
Politiikka on vastuussa kaikkien hyvinvoinnista, ei vain niiden, joilla on rahaa.
EnglishForests are an important source of livelihood and well-being within our borders.
Metsät ovat tärkeä elannon ja hyvinvoinnin lähde rajojemme sisäpuolella.
EnglishI have, of course, voted for it in the interests of the well-being of all pensioners.
Äänestin ilman muuta direktiivin puolesta kaikkien eläkeläisten hyvinvoinnin hyväksi.
EnglishFor this reason it is a very important sector for the well-being of our citizens.
Tästä syystä se on hyvin tärkeä ala kansalaisten hyvinvoinnin kannalta.
EnglishWe could therefore genuinely improve the lever effect for the well-being of all Europeans.
Näin voisimme aidosti parantaa vipuvaikutusta kaikkien EU:n kansalaisten hyväksi.
EnglishWe need up-to-date legislation to protect the well-being of our children.
Tarvitsemme ajanmukaista lainsäädäntöä suojellaksemme lastemme hyvinvointia.
EnglishAgricultural policy in the 15 countries is quite harmful, as well as being superfluous.
15 Valtiota koskeva maatalouspolitiikka on melko haitallista ja myös turhaa.
EnglishNo one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
Niinpä kukaan ei voi syyttää minua siitä, että en suhtautuisi hyväntahtoisesti Turkkiin.
EnglishForests are part of our countryside and our heritage and are crucial to our well-being.
Metsät ovat osa maaseutuamme ja perintöämme. Ne ovat välttämättömiä hyvinvoinnillemme.
EnglishIt enables our fellow citizens to achieve a balance that is essential for their well-being.
Sen avulla kansalaiset voivat saavuttaa hyvinvointinsa kannalta tärkeän tasapainon.
EnglishThey are the people who elected us to represent their interests and promote their well being.
Hehän meidät ovat tänne valinneet ajamaan etujaan ja edistämään hyvinvointiaan.
EnglishThe European Union must be clearly focussed on the well-being of the people.
Euroopan unionin on keskityttävä selkeästi kansalaisten hyvinvointiin.
EnglishGood access to energy sources is a prerequisite of our well-being and of jobs and development.
Energian hyvä saatavuus on hyvinvointimme, työpaikkojen ja kehityksen edellytys.