"unforeseen" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"unforeseen" Fince çeviri

EN unforeseen
volume_up
{sıfat}

However, in my opinion, the unforeseen is already on our doorstep.
Minusta näyttää kuitenkin siltä, että odottamaton on ovellamme.
Kolmanneksi: odottamaton BSE-kriisi.
(PT) Mr President, this was, of course, an unforeseen crisis and the precautionary principle must naturally take priority.
(PT) Arvoisa puhemies, kriisi oli tietenkin odottamaton ja ennalta varautumisen periaatteen on luonnollisesti oltava etusijalla.
unforeseen (ayrıca: unprecedented)
We have to remember that, in this case, we are dealing with unprecedented volumes of trade in clothes, which are creating unforeseen circumstances.
Meidän on muistettava, että tässä tapauksessa kyse on ennätysmäisestä vaatekaupan määrästä, josta on syntynyt ennennäkemätön tilanne.

"unforeseen" için eşanlamlılar (İngilizce):

unforeseen

Fince' de "unforeseen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere are unforeseen costs looming for the commitment of some Member States.
Näköpiirissä on ennakoimattomia menoja joidenkin jäsenvaltioiden sitoutumisesta.
EnglishThe regularity of the last-minute request for unforeseen expenditure is relentless.
Ennakoimattomia menoja varten pyydetään määrärahoja säälimättä viime hetkellä.
EnglishIn that way we will perhaps be spared the still unforeseen dramas which may await us.
Säästyisimme ehkä tulevaisuudessa murhenäytelmiltä, joita emme osaa edes aavistaa.
EnglishAdverse weather is causing other unforeseen human tragedy across our planet.
Huono sää aiheuttaa muita odottamattomia inhimillisiä murhenäytelmiä koko planeetalla.
EnglishUnforeseen circumstances have forced him to return to the UK this evening.
Hän joutui tänä iltana yllättäen palaamaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
EnglishA border crisis could easily escalate, with unforeseen consequences.
Rajakriisi voi kiristyä helposti, ja sillä voi olla ennennäkemättömiä seurauksia.
EnglishAt the same time, the melting of the ice has caused unforeseen changes in sea currents.
Samaan aikaan jään sulaminen on saanut aikaan ennennäkemättömiä muutoksia merivirroissa.
EnglishWe need more flexibility to manage unforeseen changes in global trade.
Tarvitsemme enemmän joustoa ennakoimattomien muutosten hallitsemiseksi maailmankaupassa.
EnglishUp to one percent is permitted in unforeseen circumstances, so by accident.
Yhden prosentin taso on mahdollinen ei-ennakoitavissa olevissa olosuhteissa, siis sattumalta.
EnglishThe Council's draft also contains margins for coping with unforeseen events.
Neuvoston talousarvioesitykseen on myös jätetty liikkumavaraa odottamattomia tilanteita varten.
EnglishAn additional asset of the budget is its greater flexibility in unforeseen circumstances.
Yksi talousarvion lisäetu on sen joustavuuden lisääntyminen odottamattomissa olosuhteissa.
EnglishMoreover, this proposal is liable to set off a chain reaction of totally unforeseen reforms.
Ehdotus synnyttäisi myös uudistusten sarjan, jota on mahdoton ennakoida.
EnglishThe flexibility instrument is meant to cover unforeseen expenditure.
Joustoväline on tarkoitettu ennalta arvaamattomien menojen kattamiseen.
EnglishViruses can have unforeseen consequences for those using computers.
ATK-pohjaisessa toiminnassa voi aiheutua virusten vaikutuksista arvaamattomia seurauksia.
EnglishIt depends on whether your treatment is unforeseen or planned ahead.
Vastaus riippuu siitä, onko hoito ennakoimatonta English vai etukäteen suunniteltua English.
EnglishBudget execution worked correctly in 2003 despite some unforeseen events.
Talousarvion täytäntöönpano sujui vuonna� 2003 asianmukaisesti muutamia yllätyksiä lukuun ottamatta.
EnglishThis gives the EU proposal some flexibility to respond to unforeseen outbreaks.
Tämän ansiosta EU:n ehdotus antaakin mahdollisuuden reagoida melko joustavasti odottamattomiin epidemioihin.
EnglishThe present position of whether it is unavoidable failure or unforeseen is inadequate.
Nykyinen suhtautuminen siihen, onko häiriötä mahdoton välttää tai ennakoida, on epätarkoituksenmukainen.
EnglishWhen we adopt the budget, it is crucial to set aside adequate reserves for unforeseen expenses.
Kun vahvistamme talousarvion, on hyvin tärkeää tehdä riittäviä varauksia yllättäviä menoja varten.
EnglishSo far there have not been any unforeseen incidents.
Tähän mennessä ei ole sattunut yhtään ennalta arvaamatonta välikohtausta.