"unexpectedly" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"unexpectedly" Fince çeviri

EN unexpectedly
volume_up
{zarf}

unexpectedly
Unexpectedly, of course, there was a discussion on the situation in Greece.
Tapaamisessa keskusteltiin ennalta odottamatta tietenkin myös Kreikan tilanteesta.
Those crises do not suddenly happen unexpectedly, as with natural catastrophes.
Nämä kriisit eivät puhkea äkillisesti ja odottamatta, kuten luonnonkatastrofit.
This report has unexpectedly become very important for the man in the street.
Tästä mietinnöstä on tullut odottamatta hyvin tärkeä kansalaisten kannalta.
unexpectedly (ayrıca: abruptly)
Those crises do not suddenly happen unexpectedly, as with natural catastrophes.
Nämä kriisit eivät puhkea äkillisesti ja odottamatta, kuten luonnonkatastrofit.

"unexpectedly" için eşanlamlılar (İngilizce):

unexpectedly

Fince' de "unexpectedly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey happen unexpectedly.
Tällaisia maanjäristyksiä pystytään ennustamaan vain harvoin, ne tulevat yllättäen.
EnglishBut Amnesty International has also, not unexpectedly, created a lot of enemies.
Amnesty International on kuitenkin odotetusti hankkinut paljon vihollisia.
EnglishMr President, not unexpectedly, the Commission is proposing that it be given more power.
Arvoisa puhemies, ei ole yllättävää, että komissio ehdottaa omaa valtaansa lisättäväksi.
English   Madam President, Belarus unexpectedly woke up to statehood in 1991.
   Arvoisa puhemies, Valko-Venäjä nousi itsenäisen valtion asemaan yllättäen vuonna 1991.
EnglishYour home page, mouse pointer, or search program changes unexpectedly.
Kotisivusi, hiiren osoitin tai hakuohjelma muuttuu odottamattomasti.
EnglishWe have learnt that the consequences of problems can escalate to an unexpectedly high level.
Tiedämme jo sen, että ongelmien seuraukset saattavat kasvaa odottamattomiin mittasuhteisiin.
EnglishThis appalling regime came unexpectedly to an end when the dictator died in December last year.
Contén julma hallintokausi päättyi odottamattomasti hänen menehtyessään viime vuoden joulukuussa.
EnglishSeven years ago, the last peace negotiations were unexpectedly broken off by attacks by the Tigers.
Viimeiset rauhanneuvottelut katkesivat yllättäen seitsemän vuotta sitten tiikerien hyökkäykseen.
EnglishMr President, fascism does not usually come to power unexpectedly.
Arvoisa puhemies, fasismi ei yleensä tule varoittamatta.
EnglishJust before Christmas my mother unexpectedly lost her sight.
Juuri ennen joulua äitini menetti odottamattomasti näkönsä.
EnglishThe scheme was unexpectedly carried forward and therefore was not included in the enlargement negotiations.
Järjestelmän määräaikaa jatkettiin yllättäen, eikä siitä sen vuoksi keskusteltu liittymisneuvotteluissa.
EnglishFollowing the Fukushima disaster, the resulting security issues have made this issue unexpectedly acute.
Fukushiman onnettomuuden esiin tuomat turvallisuuskysymykset ovat tehneet tästä asiasta odottamattoman akuutin.
English16:34 At first I thought I was just going to be here to perform, but unexpectedly, I learned and enjoyed much more.
16:34 mutta yllättäen opin ja sain irti paljon enemmän.
EnglishMr President, obviously we cannot claim that the outburst of violence came unexpectedly.
Arvoisa puhemies, me emme voi missään tapauksessa väittää, että Kosovossa puhjenneet väkivaltaisuudet olisivat olleet odottamattomia.
EnglishUnexpectedly, these rights have been lost and denied in 24 hours, and not on account of religion as far as I know.
Äkkiä, yhden vuorokauden aikana oikeudet menetettiin ja ne kiellettiin syystä, jonka en usko olevan uskonto.
EnglishUnexpectedly, they have listened to this institution, something which I hope will be repeated in the future.
Yhdysvaltojen viranomaiset ovat odotusteni vastaisesti kuunnelleet parlamenttia, ja toivon tämän toistuvan tulevaisuudessa.
EnglishThere are other issues apart from this: for example, damage claims of an unexpectedly high nature and cars not inspected.
Tähän liittyy muitakin ongelmia: esimerkiksi ennalta arvaamattoman suuret vahingonkorvausvaatimukset ja katsastamattomat autot.
EnglishThat said, we would like to avoid certain regions unexpectedly finding themselves in a state of wealth for purely statistical reasons.
Lisäksi haluaisimme välttää sen, että jotkut alueet ovatkin yhtäkkiä hyvinvointitilassa puhtaasti tilastollisista syistä.
EnglishTo avoid losing work unexpectedly due to a power failure or other problem, save your document every few minutes.
Voit välttää sähkökatkoista tai muista ongelmista johtuvat odottamattomat tietojen menetykset tallentamalla asiakirjan muutaman minuutin välein.
EnglishIf anything else should occur unexpectedly, we will either have to exceed the ceiling or make cuts in other areas of financial aid.
Jos tapahtuu taas jotakin uutta ja yllättävää, me joko joudumme ylittämään tämän katon tai joudumme supistamaan muita rahoitusapuja.