"to tighten" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to tighten" Fince çeviri

EN to tighten
volume_up
[tightened|tightened] {fiil}

There is no requirement on Parliament to tighten up this legislation now.
Ei ole mitään syytä, miksi parlamentin pitäisi nyt kiristää tätä lainsäädäntöä.
We can tighten belts without closing our eyes to common challenges.
Me voimme kiristää vyötä sulkematta silmiämme yhteisiltä haasteilta.
It's better to tighten the screw barely more than you can tighten it with your fingers than to bend the frame or the card.
Ruuvi kannattaa kiristää vain hieman käsinkiristystä tiukemmalle.
to tighten
to tighten (ayrıca: to toughen)
Therefore, it is necessary to tighten up legislation on identification.
Tunnistuslainsäädäntöä on siten tarpeen tiukentaa.
To tighten up the rules is one thing, but to comply with them quite another.
Sääntöjä voidaan tiukentaa, mutta on eri asia noudatetaanko niitä.
Can we tighten-up the contracts granted to these bodies?
Voimmeko tiukentaa näille elimille annettuja sopimuksia?
to tighten (ayrıca: to toughen)
to tighten (ayrıca: to stretch)
to tighten (ayrıca: to become tighter)

Fince' de "to tighten" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf necessary, the Council and the EU Member States must tighten their sanctions.
Neuvoston ja EU:n jäsenvaltioiden on tarvittaessa tiukennettava rangaistuksiaan.
EnglishIn his report, Mr Markov has made sound proposals in order to tighten up these controls.
Kollega Markov esittää mietinnössään hyviä ehdotuksia valvonnan tiukentamiseksi.
EnglishRight now, then, we have to tighten up the laws and then carry out better controls.
Siksi lainsäädäntöä on tiukennettava ja sen jälkeen on suoritettava parempaa valvontaa.
EnglishParliament must therefore tighten up the Council proposal now before us.
Tämän vuoksi parlamentin on tiukennettava nyt käsittelemäämme neuvoston ehdotusta.
EnglishThe Nuclear Safety Directive must be revised in order to tighten requirements.
Ydinturvallisuusdirektiivi on tarkistettava vaatimusten tiukentamiseksi.
English(DE) Mr President, as we all know, the European Union is having to tighten its belt.
(DE) Arvoisa puhemies, kuten kaikki tiedämme, Euroopan unionin on kiristettävä vyötään.
EnglishWe also need to seize this opportunity to tighten up our definition of genocide.
Meidän on käytettävä tätä tilaisuutta hyväksemme ja selkeytettävä kansanmurhan määritelmää.
EnglishIf Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
Jos Brysselissä ei pärjätä saatavilla rahoilla, on kiristettävä vyötä.
EnglishIt is nevertheless important that it should be harder to relax the rules than tighten them up.
On kuitenkin tärkeää, että löysentämisen täytyy olla kiristämistä vaikeampaa.
EnglishWe cannot just call on the other institutions to tighten their belts.
Emme voi vain vedota toisiin toimielimiin, jotta ne kiristäisivät vöitään.
EnglishThere was a proposal to tighten up the requirements for other traps as long ago as 1996.
Jo vuonna 1996 tehtiin ehdotus muita pyyntivälineitä koskevien vaatimusten tiukentamiseksi.
EnglishIt must be beyond doubt that there is a need to tighten up the EU's sanctions against Burma.
On oltava päivänselvää, että EU:n rangaistustoimenpiteitä Burmaa kohtaan on kiristettävä.
EnglishIt then often only needs something trivial to tighten the noose.
Näin ollen tarvitaan usein vain jokin pikkuseikka, jotta silmukka kiristyy.
EnglishI hope we shall see the adoption of these amendments designed to tighten up on the common position.
Toivon, että saamme hyväksyttyä nämä yhteiseen kantaan tehtävät tiukennukset.
EnglishThese tighten the definition in such a way that, in my view, software as such is excluded.
Niissä tiukennetaan määritelmää nähdäkseni siten, ettei ohjelmistoja sinänsä voida patentoida.
EnglishAs a result of the crisis, everyone needs to tighten the purse strings.
Rahoituskriisin vuoksi kaikkien on kiristettävä kukkaron nyörejä.
EnglishThe ELDR Group has tabled a list of amendments, all designed to tighten up the report a little.
ELDR-ryhmä on tehnyt joukon tarkistuksia, joilla kaikilla pyritään tiukentamaan mietintöä.
EnglishWe will, quite simply, have to tighten things up in these areas.
Meidän on kerta kaikkiaan tiukennettava toimiamme näillä osa-alueilla.
EnglishAt the same time, the initiative to simplify and tighten up the allocation of funding is commendable.
Myös ehdotus rahoitustuen myöntämisen selkeyttämisestä ja tiukentamisesta on tarpeen.
EnglishAmendments Nos 36-39 are designed to tighten up the requirements with regard to measurements.
Tarkistuksissa 36 - 39 vaaditaan mittausvaatimusten tiukentamista.