"tier" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"tier" Fince çeviri

EN tier
volume_up
{isim}

tier (ayrıca: echelon, grade, level, pitch)
volume_up
taso {isim}
The second tier concerns the equally important issue of European Union policies.
Toinen taso on yhtä tärkeä unionin politiikkojen alue.
This unwanted and completely unnecessary tier of politicians is symbolic of the UK's recent shift towards regionalisation.
Tämä epämieluisa ja täysin tarpeeton poliittinen taso symboloi Yhdistyneen kuningaskunnan siirtymistä hiljattain kohti alueellistamista.
The top tier of the army, however, is deeply tied to the economic interests of the former regime and does not represent the legitimate demands and aspirations of the working people.
Armeijan ylin taso on kuitenkin tiiviisti sidoksissa entisen hallinnon taloudellisiin etuihin eikä edusta työtä tekevien ihmisten oikeutettuja vaatimuksia ja pyrkimyksiä.
tier (ayrıca: coat, deck, floor, layer)
volume_up
kerros {isim}

"tier" için eşanlamlılar (İngilizce):

tier

Fince' de "tier" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Greens regret that the Council opted for a two-tier model on the main issue.
Vihreät ovat pahoillaan siitä, että neuvosto valitsi perustaksi kahden ryhmän mallin.
EnglishAdding new criteria would create a two-tier system for the Member States.
Uusien vaatimusten asettaminen loisi jäsenvaltioiden kaksitasoisen järjestelmän.
EnglishAdding new criteria would create a two-tier system for Member States.
Uusien vaatimusten asettaminen loisi jäsenvaltioiden kaksitasoisen järjestelmän.
EnglishIt is very important that we avoid contributing to the creation of a two-tier Europe.
On hyvin tärkeää, ettemme ole mukana luomassa kahden kerroksen Eurooppaa.
EnglishThis proposal, however, will maintain the existing two-tier healthcare system.
Tällä ehdotuksella säilytetään kuitenkin nykyinen kaksitasoinen terveydenhoitojärjestelmä.
EnglishWe do not want to build a two-tier Europe, or a Europe of the haves and have nots.
Emme halua rakentaa kahden kerroksen Eurooppaa, hyväosaisten ja huonompiosaisten Eurooppaa.
EnglishAgainst this background, these tier one assets will lose eligibility on 1 June 2007.
Nämä ykköslistan omaisuuserät menettävät kelpoisuutensa 1.6.2007.
EnglishTemporary agency working would become an ever-growing bottom tier in a two-tier labour force.
Vuokratyöntekijöistä tulisi kaksitasoisten työvoimamarkkinoiden yhä kasvava pohjataso.
EnglishThis framework agreement is driving a wedge between Members and is creating a two-tier Parliament.
Tämä sopimus iskee kiilaa parlamentin jäsenten välille ja parlamenttiin kaksi luokkaa.
EnglishSome of you have been concerned that we should not create a two-tier Europe.
Jotkut teistä ovat olleet huolestuneita siitä, että meidän ei pitäisi luoda kaksitasoista Eurooppaa.
EnglishThe situation is complicated by the Government's decision to retain payments to the second pension tier.
Tilannetta mutkistaa hallituksen päätös pidättää lisäeläkkeitä koskevat maksut.
EnglishIf we want to avoid a two-tier society, we must rework certain accepted ideas.
Jos haluamme välttyä kahden nopeuden yhteiskunnalta, meidän on ryhdyttävä toteuttamaan saamiamme ideoita.
EnglishA two-tier land market will emerge because some of the land will be entitled to aid and the rest will not.
Markkinat jakautuvat kahtia, koska osa maasta on oikeutettu tukeen ja loppuosa ei.
EnglishA two-speed or a two-tier Europe will not succeed in meeting the aspirations of our peoples.
Kahta eri tahtia etenevä tai kahden nopeuden Eurooppa ei pysty vastaamaan kansojemme toiveisiin.
EnglishWe need to avoid this trend towards two-tier airports.
Meidän on vältettävä tällainen kehitys, joka johtaa toisen luokan koneisiin.
EnglishThe banks will also be tested on the basis of an upper capital threshold, core tier one.
Pankit testataan myös ylemmän pääomakynnyksen, rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen perusteella.
EnglishAnd the public authority, at whatever tier of government, is the sole guarantor of that general interest.
Julkiset viranomaiset, millä tahansa hallinnon tasolla, ovat ainoita yleisen edun takaajia.
EnglishThis, therefore, produces a two-tier health care system.
Tuloksena on näin ollen kaksitasoinen terveydenhuoltojärjestelmä.
EnglishThus a two-tier society again emerges, and, what is more, this is in the sensitive area of internal security.
Näin syntyy taas kahden luokan yhteiskunta, vieläpä sisäisen turvallisuuden herkälle alueelle.
EnglishThe text is much more closely aligned with US EPO-proposed tier 4 limits and dates.
Teksti vastaa nyt paljon paremmin Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen EPA:n ehdottamia tiukempia raja-arvoja ja määräaikoja.

Sözlükte diğer kelimeler