"tense" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"tense" Fince çeviri

EN tense
volume_up
{isim}

tense
Today, Mr President, History is being conjugated in the present tense.
Arvoisa puhemies, historian kirjoituksen aikamuoto on tänään preesens.
This is the question we considered and I will admit that there is no easy answer to it; note the use of present tense here.
Tämä on ollut se kysymys, jonka olemme esittäneet, eikä vastaus -myönnän - ole helppo, ja korostan, että lauseen aikamuoto on preesens.
tense
tense
volume_up
tempus {isim}

"tense" için eşanlamlılar (İngilizce):

tense

Fince' de "tense" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe have every right to await with tense anticipation what will emerge from the third reading.
Meidän on syytä odottaa jännittyneinä, millainen kolmannen käsittelyn tulos on.
EnglishParticularly of late, relations between the Union and Turkey have never been more tense.
Jännitys unionin ja Turkin välillä ei ole koskaan ollut niin suuri kuin viime aikoina.
EnglishThe EU must not intervene in this situation as it will only exacerbate the tense situation.
EU:n ei pidä sekaantua tilanteeseen, sillä se vain pahentaisi jännittynyttä tilannetta.
EnglishWhilst the situation in Iraq remains tense and dangerous, it has improved.
Vaikka Irakin tilanne jatkuukin edelleen kireänä ja vaarallisena, se on kuitenkin parantunut.
EnglishThe situation between Georgia and Russia is indeed increasingly tense.
Georgian ja Venäjän välinen tilanne on todella entistä jännittyneempi.
EnglishThis vote did indeed take place against the backdrop of a tense international situation.
Tämä äänestyshän käytiin kireän kansainvälisen tilanteen vallitessa.
EnglishSeldom has a European Council meeting taken place in such difficult and tense circumstances.
Eurooppa-neuvosto ei ole useinkaan kokoontunut näin vaikeissa ja jännittyneissä oloissa.
EnglishI believe that History is not only written as a narrative using the preterite tense.
Minusta historiaa ei kirjoiteta ainoastaan preesensiä käyttäen.
EnglishWe are going through a very difficult and tense period with Iran.
Käymme parhaillaan läpi hyvin hankalaa ja jännittynyttä vaihetta suhteissamme Iraniin.
EnglishI propose that the future tense be replaced by the perfect tense for points i), ii) and iii).
Ehdotan, että preesensilmaukset korvataan perfekti-ilmauksilla i, ii ja iii alakohdassa.
EnglishThe debate on enlargement would become still more tense.
Jännittyneisyys lisääntyisi entisestään laajentumisesta käytävässä keskustelussa.
EnglishProgress is slow due to the tense relations between the ethnic groups of this divided city.
Asiassa on edistytty hitaasti, koska tämän jaetun kaupungin etnisten ryhmien välit ovat kireät.
EnglishTime has moved on, so it needs to be put in the past tense.
Kyse on jo menneestä ajasta, joten verbin pitäisi olla menneessä muodossa.
EnglishMr President, these are tense times for President Lukashenko.
Arvoisa puhemies, tämä on jännittävää aikaa presidentti Lukasenkalle.
English. - (LT) The situation in Fiji is very tense after yet another coup d'état.
laatija. - (LT) Fidžisaarten tilanne on erittäin herkkä sen jälkeen kun siellä on jälleen tehty vallankaappaus.
EnglishThe specific obstacles in the tense relationship between Moscow and Tbilisi are sufficiently known.
Syyt Moskovan ja Tbilisin välisten suhteiden jännittyneisyyteen tunnetaan jo riittävän hyvin.
EnglishMore and more of us are rooted in the future or the present tense as much as in the past.
Yhä useampi meistä on kiinnittynyt tulevaisuuteen tai nykyisyyteen vähintään yhtä paljon kuin menneeseen.
EnglishThis can only heighten the already tense atmosphere in the region.
Tämä vain pahentaa alueen jo ennestään kireää tilannetta.
EnglishThe political leaders of Serbia make light of and play down the tense situation that has developed.
Serbian poliittinen johto vähättelee kiristynyttä tilannetta.
EnglishI do not want to reopen that tense situation.
En halua, että me joudumme uudelleen tällaiseen jännittyneeseen tilanteeseen.