"strike" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"strike" Fince çeviri

EN

strike {isim}

volume_up
strike (ayrıca: walkout)
The dockers are justified in going on strike, for they fear wage dumping.
Satamatyöntekijöiden lakko on oikeutettu, koska he pelkäävät palkkatason polkemista.
Lakko on lakko Euroopan puolesta, ei Eurooppaa vastaan!
Even the recent teachers' strike is toothless without responsive state institutions.
Jopa äskettäinen opettajien lakko jää ilman vaikutusta ilman lakkoihin reagoivia valtion laitoksia.
strike

"strike" için eşanlamlılar (İngilizce):

strike

Fince' de "strike" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Committee on Culture has tried to strike a balance between these interests.
Kulttuurivaliokunta on yrittänyt saada aikaan tasapainon näiden etujen välille.
EnglishThe interventions I have heard so far strike me as somewhat lacking in balance.
Tähän mennessä toteutetut toimet eivät mielestäni ole olleet kovin tasapainoisia.
EnglishIn this we must be careful to strike the right balance between two requirements.
Tässä asiassa meidän on löydettävä oikea tasapaino kahden vaatimuksen välillä.
EnglishThe Commission thinks that the new rules currently proposed strike a good balance.
Komissio katsoo, että nyt ehdotetut uudet säännöt luovat asianmukaisen tasapainon.
EnglishAs a matter of fact, for you and your government, that strike never happened.
Itse asiassa teille ja hallituksellenne yleislakkoa ei koskaan järjestettykään.
EnglishThat means nothing more than making strike forces available for intervention.
Tämä ei tarkoita mitään muuta kuin sotavoimien asettamista intervention käyttöön.
EnglishI would just like to highlight a few points that strike me as particularly important.
Haluan tähdentää vain muutamia seikkoja, jotka ovat mielestäni erityisen tärkeitä.
EnglishWe must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
Meidän on löydettävä myönteinen sävy, jos aiomme yrittää tehdä tilanteessa läpimurron.
EnglishOrlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.
Kuubalainen poliittinen vanki Orlando Zapata kuoli nälkälakon seurauksena.
EnglishShe was the sixth relative of a political prisoner to die on hunger strike.
Hän oli poliittisten vankien sukulaisista kuudes, joka menehtyi nälkälakkoon.
EnglishWe know that terrorism is a blind force that can strike anywhere and at any time.
Ja me tiedämme, että terrorismi on sokea ja että se voi iskeä missä ja milloin tahansa.
EnglishIn conclusion, I reaffirm the need to strike at the root of these cases.
Lopuksi vakuutan vielä kerran, että tapausten perimmäisiin syihin on puututtava.
EnglishWe must strike the right balance whilst keeping the channels of communication open.
Meidän on saavutettava sopiva tasapaino ja pidettävä viestintäkanavat auki.
EnglishThis was the cause of the French air traffic controllers' strike last week.
Juuri tämä myös aiheutti ranskalaisten lennonjohtajien viimeviikkoisen lakon.
EnglishAt the start of the strike, police attacked workers with tear gas and water cannon.
Lakon alussa poliisi hyökkäsi työntekijöiden kimppuun kyynelkaasulla ja vesitykeillä.
EnglishTogether we have to strike the right balance between the economy and the ecology.
Meidän on yhdessä löydettävä oikea tasapaino talouden ja ekologisten kysymysten välille.
EnglishWe must strike up a social dialogue where this type of issue can be discussed.
On käytävä yhteiskunnallista ja sosiaalista vuoropuhelua, jossa tätä asiaa käsitellään.
EnglishSeveral thousand workers went on hunger strike today in order to enforce their rights.
Monet tuhannet työntekijät aloittivat tänään nälkälakon vahvistaakseen oikeuksiaan.
EnglishAt the time of this debate, several human rights defenders are on hunger strike.
Samalla kun tätä keskustelua käydään, useita ihmisoikeuksien puolustajia on nälkälakossa.
EnglishTo meet the challenge of enlargement, we had to strike the right balance.
Laajentumisen haasteeseen vastaamiseksi meidän oli etsittävä oikea tasapaino.