EN stand-up
volume_up
{isim}

stand-up (ayrıca: stand-up comedy)
stand-up

Fince' de "stand-up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDo you believe that this will stand up to scrutiny by the European Court of Justice?
Luuletteko, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin pitää tällaista hyväksyttävänä?
EnglishWe know full well what our values are, and we quite clearly stand up for them.
Me tiedämme täysin hyvin, mitkä ovat arvomme, ja puolustamme niitä selkeästi.
EnglishWe also want the European Parliament to stand up and to do its job for once!
Haluamme myös, että Euroopan parlamentti uskaltautuisi kerrankin tekemään työnsä!
EnglishWe want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.
Me haluamme varmistaa, että OLAFin tutkimusten tulokset pitävät oikeudessa.
EnglishIn face of the culture of death, it is our duty to stand up for the culture of life.
Velvollisuutenamme on kannattaa kuoleman kulttuurin sijasta elämän kulttuuria.
EnglishSomeone has to stand up and defend the rights of the 500 million European citizens.
Jonkun on noustava ja puolustettava 500 miljoonan EU:n kansalaisen oikeuksia.
EnglishAfter all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
Loppujen lopuksi, jos Eurooppa ei puolusta maailman kristittyjä, niin kuka sen tekee?
EnglishWill there be any sincere democrats here to stand up to this shameless tyranny?
Onko täällä vilpittömiä demokraatteja, jotka vastustavat tätä häpeämätöntä tyranniaa?
EnglishThat is why it is really important for us to consider what we want to stand up for.
Sen vuoksi on todella tärkeää miettiä, missä asioissa haluamme olla vahvoja.
EnglishWe need to get to the stage where blood tests for individual animals will stand up.
Meidän täytyy päästä siihen, että yksittäisten eläinten verikokeet ovat luotettavia.
EnglishThat is our boy, he is the man that is going to stand up for British interests.
Tuo on meidän poikamme – hän on mies, joka puolustaa Yhdistyneen kuningaskunnan etuja.
EnglishI applaud the fact that the European Union wants to stand up for these people.
Olen täydestä sydämestäni iloinen, että Euroopan unioni halua puolustaa näitä ihmisiä.
EnglishHere, ladies and gentlemen, is where we must all stand up and be counted!
Hyvät naiset ja herrat, tämä on kysymys, jossa meidän on tunnettava vastuumme!
EnglishStand up to the Council; it is often the Council that brings Europe to a standstill.
Pysykää tiukkana neuvoston suhteen! Usein juuri neuvosto pysäyttää unionin toiminnan.
EnglishMr Kuckelkorn said, "Would you please stand up to the Council of Ministers?"
Jäsen Kuckelkorn kehotti komissiota pitämään puoliaan ministerineuvostossa.
EnglishMadam President, it is with heavy heart that I stand up to speak once again on Lisbon.
(EN) Arvoisa puhemies, puhun jälleen kerran Lissabonin strategiasta raskain sydämin.
EnglishReasonable people must stand up and do something about what is going on.
Järkevien ihmisten on ryhdyttävä toimiin nykyisten tapahtumien lopettamiseksi.
English   Mr President, I wish to ask the House to really stand up for its rights.
   Arvoisa puhemies, haluan pyytää parlamenttia puolustamaan voimakkaasti oikeuksiaan.
EnglishThis murder allegation is based on court documents which do not stand up.
Tämä murhasyytös perustuu tuomioistuimen asiakirjoihin, jotka eivät ole luotettavia.
EnglishAnd, I must make this clear, I will always stand up to protect my home country, Hungary.
Totean myös täysin selvästi, että taistelen aina suojellakseni kotimaatani Unkaria.