"Stalinist" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"Stalinist" Fince çeviri

EN Stalinist
volume_up
{isim}

Stalinist
Hän sanoi, että olin stalinisti.

Fince' de "Stalinist" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMrs Mikko, Stalinist gulags will be included among our commemorative events.
Jäsen Mikko, stalinismin gulagit sisällytetään yhteisön muistojen vaalimistoimiin.
EnglishWe must not encourage Russia to continue its Stalinist policy of zones of influence.
Venäjää ei pidä rohkaista jatkamaan stalinistista vaikutuspiiripolitiikkaa.
EnglishOur fellow Member, Jacques Toubon, called it Stalinist when it was adopted.
Kollegamme Jacques Toubon kutsui lakia stalinistiseksi, kun se hyväksyttiin.
EnglishThis reminds me of the Stalinist days, where people were airbrushed out of photographs.
Tämä muistuttaa minua Stalinin ajoista, jolloin ihmisiä maalattiin pois valokuvista.
EnglishEurope was divided, and Eastern Europe was driven into the arms of Stalinist totalitarianism.
Eurooppa oli jakaantunut, ja Itä-Eurooppa oli ajautui Stalinin totalitarismin käsiin.
EnglishOur fellow Member, Mr Cohn-Bendit, said that fascist and Stalinist intrigues should be condemned.
Kollegamme Cohn-Bendit totesi, että fasistien ja stalinistien juonet on tuomittava.
EnglishI also agree with the proposal to extend this action to the victims of Stalinist regimes.
Yhdyn myös ehdotukseen toimien laajentamisesta koskemaan Stalinin hallinnon uhrien muistoa.
EnglishJust as this communist, Stalinist dictatorship fell, so will the other dictatorships in the world.
Kommunistis-stalinistisen diktatuurin tavoin myös muut maailman diktatuurit kaatuvat.
EnglishIt took 30 years for the British to admit that Katyn was a Stalinist crime.
Englantilaisilta kului 30 vuotta sen myöntämiseen, että Katyńin joukkomurha oli rikos, johon Stalin syyllistyi.
EnglishWe are not impressed by Mr Ford's Stalinist accusations!
Siispä Fordin stalinistiset syytökset eivät tee minuun vaikutusta!
EnglishAn example here is the attitude of Russia in relation to Stalinist crimes, and also towards the Katyń massacre.
Esimerkkinä tästä on Venäjän asenne Stalinin aikaisia rikoksia sekä Katyńin joukkomurhaa kohtaan.
EnglishFor the past 23 years, he has systematically killed his own people and the leaders of his Stalinist regime.
Viimeiset 23 vuotta hän on systemaattisesti surmannut omaa väestöään ja stalinistisen hallintonsa johtajia.
EnglishLet me quote her: ‘It meant slavery, it meant occupation, it meant submission and Stalinist terror’.
Lainaan hänen sanojaan: "Se merkitsi orjuutta, se merkitsi miehitystä, se merkitsi alistamista ja Stalinin terroria".
EnglishMr President, to be brief, I do wish Mr Schulz would stop constantly resorting to Stalinist methods.
Arvoisa puhemies, haluaisin yhdellä virkkeellä pyytää herra Schulzia käyttämästä lakkaamatta stalinistisia menetelmiä.
EnglishOnly one of the 1 500 death sentences carried out in Poland during the Stalinist period involved a common criminal.
Vain yksi näistä Puolan stalinistikauden aikana teloitetuista 1 500 ihmisestä oli tavallinen rikollinen.
EnglishIn fact the misery and famine were not caused by the devastating floods but mainly by the years of Stalinist government.
Nälänhädän ja kurjuuden syynä eivät suinkaan ole tuhotulvat vaan ennen kaikkea kymmeniä vuosia kestänyt stalinismi.
EnglishTwenty years ago, we had an heroic movement of working people in those countries which brought down the Stalinist monolith.
Kaksikymmentä vuotta sitten näissä valtioissa oli urhea työntekijöiden liike, joka kaatoi stalinistisen monoliitin.
EnglishWe have rarely come across such a Stalinist report here in this House: it is pure, mendacious propaganda!
kirjallinen. - (FR) Harvoinpa olemme nähneet näin stalinistista mietintöä tässä parlamentissa: se on pelkkää valheellista propagandaa!
EnglishMr President, the North Caucasus was a victim of tsarist colonial policy and of attempts at genocide by the Stalinist regime.
Arvoisa puhemies, Pohjois-Kaukasia oli tsaristisen siirtomaapolitiikan ja Stalinin hallinnon kansanmurhayritysten uhri.
EnglishMr Dupuis did not quite go as far as describing us as a revisionist clique, in the best Stalinist tradition.
Ainoa, minkä parlamentin jäsen Dupuis jätti sanomatta, oli kutsua meitä parhaan stalinistisen perinteen mukaisesti revisionistiseksi klikiksi.